11.11. 2021 Seminář - Jak na zdravou a živou krajinu

Dne 11. listopadu 2021 proběhne online seminář na téma: Jak na zdravou a živou krajinu.

Pro velký zájem o jarní seminář pro členy ASZ ČR „Jak na zdravou a živou krajinu“ bude tato akce zopakována, a to online formou dne 11. listopadu 2021. Seminář vznikl původně na poptávku obcí, které se rozhodly zlepšit stav zemědělské krajiny na svém katastru, ale nevěděli, jak na to. Časem se ukázalo, že úplně stejné problémy jako obce řeší také řada zemědělců. V projektu Živá půda jsme proto vytvořili variantu semináře zaměřenou ještě více prakticky speciálně pro zemědělce.

Obnova krajiny v pěti krocích

Co se na semináři dozvíte? V úvodu si ukážeme, jak má vypadat zdravá krajina, protože většina z nás nezažila krajinu před kolektivizací. V další části vám ukážeme inspirativní příklady z praxe. Ve třetí části vás naučíme, jak vytipovat vhodné pozemky, aby realizovaná opatření měla maximální dopad s ohledem na omezení eroze, podporu biodiverzity a zlepšení stavu půdy. Nejrozsáhlejší část se věnuje praktické realizaci, kde vám krok za krokem předvedeme, jak na to a čeho se vyvarovat. Na závěr představíme aktuální možnosti dotačních programů a grantů, které vám pomohou s financováním vašeho projektu.

Trvalá a dočasná opatření

Některá opatření lze dělat v rámci běžného obhospodařování pozemků. Jiná jsou trvalého charakteru (stromy, remízky, tůně), a proto je důležité dobře naplánovat jejich umístění v krajině. Poradíme vám, jak nejlépe využít oba typy opatření a seznámíme vás s různými bezplatnými informačními zdroji, které vám pomohou při plánování. Při kombinaci obou druhů opatření dosáhnete pozitivního synergického efektu a celkového zlepšení stavu krajiny. Zemědělci se například často bojí vysazovat stromy dovnitř svých půdních bloků ze strachu o ztrátu nároku na dotace na plochu kvůli „zastínění“. Poradíme vám, jak vysadit stromy a keře bez ztráty dotací.

Konzultace přímo v rámci semináře

Předem pošlete své dotazy či projekty, které plánujete na svých pozemcích realizovat. Společně je na semináři probereme, ostatní účastníci je mohou okomentovat. Dostanete tak skvělou zpětnou vazbu, kterou ocenili i účastníci předchozího semináře, protože jim umožnila se na jejich záměr podívat z různých úhlů pohledu tak, aby provedená opatření měla maximální efekt.

„Dostali jsme řadu užitečných rad o možnostech jednotlivých opatření v krajině nebo o důležitosti komplexních pozemkových úprav. Martin Smetana mluví skutečně z praxe a hodila se nám i možnost individuální konzultace. Díky tomu víme více i o jednotlivých dotačních programech, které jsme po semináři využili,“

Seminářem provádí Martin Smetana, expert z Nadace Partnerství, který je sám zemědělec a vše, co na semináři předává, sám vyzkoušel na své farmě. „V podstatě jsem vytvořil seminář, jaký bych rád absolvoval, když jsem se začal věnovat obnově krajiny kolem svého bydliště na jižní Moravě. Tehdy taková nabídka nebyla, a tak jsem si vším musel projít metodou pokus-omyl. Účastníkům proto chci předat, co jsem se naučil, aby neopakovali ty stejné chyby,“ dodává.

Financování péče o krajinu

Krajinotvorné prvky jsou důležité pro krajinu jako celek a jejich důsledky, jako je zadržování vody a zkvalitnění půdy, přicházejí v dlouhodobém horizontu. Cílem zemědělství by neměla být jen co největší produkce potravin, ale také systematická péče o krajinu. I proto se z rozpočtu EU, státu nebo krajů čím dál tím více podporuje péče o krajinu. Zemědělci jsou v tomto směru přirození spojenci. Na semináři vás seznámíme s dotačními programy, které podporují komplexní péči o krajinu – výsadbu stromů, remízků, trvale udržitelnou péči o ornou půdu, louky a pastviny, tvorbu a obnovu tůní, mokřadů a dalších protierozních a vodu zadržujících opatření. Všechna opatření jsou jednoduchá na realizaci a na většinu z nich lze čerpat dotace, které pokrývají náklady na vícepráce nebo výpadek v příjmech ze zemědělské produkce.

Poradenství pro vlastníky půdy i zemědělce

Opatření, která zlepší stav půdy i okolní krajiny, je mnoho a jejich podpora je různá. Pokud zvažujete realizaci některých opatření a nejste si jisti jejich vhodností pro váš pozemek nebo potřebujete poradit s jejich financováním, pomůže vám projekt Živá půda. Na webu www.ziva-puda.cz nabízí popis jednotlivých opatření a jejich využití, inspirativní příklady vlastníků a zemědělců, kteří na svém či pronajatém pozemku hospodaří udržitelně, poradenství a pravidelně aktualizovaný přehled dotačních programů.

Online seminář 11. 11. 2021

Pro pozitivní ohlas účastníků na první seminář pro členy ASZ ČR, který se uskutečnil v dubnu 2021, a také pro velký zájem ze strany zemědělců, kteří se ho kvůli jarním polním pracím nemohli zúčastnit, jsme další seminář připravili na 11. 11. 2021. Budete mít dost času si své budoucí záměry pořádně promyslet, prodiskutovat s odborníky a začátkem roku 2022 požádat o finanční podporu na realizaci z různých dotačních programů.

Na online seminář se můžete přihlásit na adrese www.nadacepartnerstvi.cz/seminar-asz. Seminář je pro členy ASZ ČR bezplatný a bude probíhat online.

Martin Smetana, expert pro adaptační opatření v krajině a poradce pro vlastníky půdy

 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info