Agris.cz - agrární portál

Podpora velkých podniků do poslední chvíle

22. 11. 2021 | ASZ

Asociace soukromého zemědělství ČR odmítá návrh na rozdělení doplňkového financování ve výši jedné miliardy korun pro 12. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (PRV), se kterým přichází ministerstvo zemědělství. Záměrem je totiž opět směřování financí na malé množství velkých projektů, místo aby bylo efektivně podpořeno daleko více malých projektů, které jsou v zásobníku PRV.

V prvé řadě jsme přesvědčeni, že předmětné finanční prostředky z národních zdrojů měly být využity na navýšení podpory pro nestátní vlastníky lesů postižené kůrovcovou kalamitou v roce 2020, kdy propad cen vytěženého kůrovcového dřeva byl ještě větší než v letech 2018 a 2019. Vyplacené kompenzace za kůrovcové těžby za rok 2020 kalamitou postiženým vlastníkům nestátních lesů ve výši pouze 145 Kč/m3 vytěženého dřeva jsou zcela nedostatečné a více než 2,5krát nižší, než tomu bylo v roce 2019. To považujeme za zcela neadekvátní a velmi nespravedlivé.

Pokud se týká návrhu na využití předmětných finančních prostředků a jejich směřování z významné části výhradně na velké projekty, a tudíž na velké podniky, ASZ ČR naopak dlouhodobě požaduje, aby záběr PRV byl co nejširší a pokryl co nejvíce žadatelů zejména z řad menších a středních farem a firem. Vzhledem k tomu, že především v rámci operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů byl ve 12. kole velký převis nejen v rámci záměru d) Zpracovatelské + zemědělské podniky velké, ale také v rámci obou záměrů určených pro malé a střední podniky, považujeme za potřebné přidělit doplňkové financování naopak na tyto menší projekty. Velké podniky mají kromě možnosti čerpat finance z Programu rozvoje venkova k dispozici také dotační titul v rámci Národních dotací (13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu), který je určený výhradně pro tyto podniky, jež z něj ročně čerpají stovky milionů korun. Naproti tomu malé a střední podniky z národního rozpočtu finance na zpracování čerpat nemohou a považujeme proto za logické a spravedlivé, aby doplňkové finance z národních prostředků směřovaly v rámci 12. kola PRV právě jim.

ASZ ČR dlouhodobě prosazuje a podporuje v českém zemědělství především podporu zpracování zemědělské prvovýroby v širokém spektru i pro střední a menší zemědělské podniky, protože v tom je z hlediska uplatnění vyšší přidané hodnoty a také z hlediska zajištění potravinové bezpečnosti v ČR velká slabina. Program rozvoje venkova je základním dotačním nástrojem na investiční akce v zemědělství a měl by být využitelný pro co nejširší spektrum subjektů a pomoci co nejvíce zemědělským podnikatelům. Celkový objem financí, které jsou plánovány k přesunu do rozpočtu PRV, může efektivně pomoci velkému počtu žadatelů, jež jsou v zásobníku záměrů pro malé a střední podniky, namísto několika jednotkám či nízkým desítkám velkých firem, které navíc často opakovaně čerpají obrovské prostředky právě z národních zdrojů v rámci národního dotačního titulu.

Ing. Veronika Jenikovská, tajemnice ASZ ČR


Zdroj: ASZ, 22. 11. 2021

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 24.05.2022 05:29