Agris.cz - agrární portál

Podnikatelé z Vlašimi a okolí si rozdělí 9 mil. Kč z programu rozvoje venkova

5. 2. 2022 | ČTK

Na investice do strojů a technologií, uvádění nových produktů na trh nebo na rekonstrukce budov jsou určeny peníze z programu rozvoje venkova, o něž se mohou od pondělí ucházet zemědělci a další podnikatelé z Vlašimi na Benešovsku a okolí. Místní akční skupina (MAS) Blaník mezi ně letos rozdělí přes devět milionů korun, žádosti o dotace přijímá do 1. dubna. V letech 2018 až 2021 takto podpořila 57 projektů, dohromady získaly přes 22 milionů korun, informovala dnes ČTK Hana Bohatová z MAS Blaník.

Výzva je rozdělena do čtyř oblastí, jde o zemědělskou prvovýrobu, zpracování zemědělských produktů, nezemědělské podnikání a rozvoj drobné infrastruktury v obcích. Zemědělci získají peníze na investice do strojů, technologií a budov v zemědělské prvovýrobě. Dotace pokryjí nejméně polovinu výdajů, celkově si žadatelé rozdělí 2,25 milionu Kč. Další oblast se týká projektů na zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh včetně marketingu. I na tyto projekty lze získat dotaci ve výši 50 procent výdajů. Celkem je na tuto oblast vyčleněno 1,5 milionu Kč.

Další dva miliony si rozdělí podnikatelé, kteří se věnují ubytování, stravování a pohostinství, kulturním, zábavním a rekreačním činnostem, komunikačním a informačním oborům, ale také malé podniky ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví, technici nebo vědci. Podporu ve výši 45 procent výdajů lze využít na investice do staveb a technologií, pořízení softwaru, tvorbu webových stránek či nákup užitkových vozů.

Zbylých 3,3 milionu je určeno na rekonstrukce, obnovu či rozšíření mateřských a základních škol, hasičských zbrojnic a kulturních a spolkových zařízení a na pořízení vybavení. Zaplaceny z těchto peněz budou také úpravy veřejných prostranství včetně umístění herních a fitness prvků. Žadatelé mohou v tomto případě získat dotaci ve výši až 80 procent výdajů.

MAS Blaník pokrývá území obce s rozšířenou působností Vlašim. Jde o dobrovolné, neziskové sdružení občanů, neziskových organizací, veřejných institucí a podniků, založené na podporu rozvoje daného území. Podrobné informace k výzvě včetně všech potřebných dokumentů najdou zájemci na webových stránkách http://masblanik.cz.


Zdroj: ČTK, 5. 2. 2022

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 08.08.2022 21:46