Agris.cz - agrární portál

Prohlášení Předsednictva ASZ ČR: Odsuzujeme vojenskou invazi Ruska na Ukrajinu

25. 2. 2022 | ASZ

Asociace soukromého zemědělství ČR je stavovskou organizací, jejíž hlavní činností je obhajoba zájmů jejích členů, soukromých zemědělců. Právě proto, že našimi členy jsou sedláci, pro které jsou nejdůležitějšími hodnotami úcta k lidskému životu, svoboda a demokracie, s velkým znepokojením sledujeme aktuální vývoj na Ukrajině. Ruská vojenská agrese na území nezávislého státu přímo ohrožuje lidské životy, mír v Evropě, bezproblémové vztahy mezi jednotlivými státy a dotkne se samozřejmě také obchodu, včetně toho zemědělského. Naši členové v řadě případů zaměstnávají pracovníky z Ukrajiny a mají s Ukrajinou obchodní a mnohdy již i blízké přátelské a rodinné vztahy.

Předsednictvo ASZ ČR proto považuje tento drzý útok na suverenitu země, která je nám blízká nejen geograficky, ale i hodnotově, za naprosto nepřijatelný a podporuje veškeré kroky Vlády ČR i ostatních demokratických států, které povedou k ukončení této bezprecedentní agrese.

Na pomoc svobodné a demokratické Ukrajině bylo vyhlášeno již mnoho veřejných sbírek. Naše členy, kteří mají zájem se do nich zapojit, odkazujeme například na tyto:

 

Kdo z členů by chtěl konkrétně pomoci například s ubytováním uprchlíků, může využít tuto možnost:

http://www.suz.cz/ubytovani-pro-ukrajinske-rodiny/

Předsednictvo Asociace soukromého zemědělství ČR                                                      

 

Kontakt:

Šárka Gorgoňová, ředitelka kanceláře ASZ ČR

tel.: 604 849 294

e-mail: sarka.gorgonova@asz.cz


Zdroj: ASZ, 25. 2. 2022

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 23.05.2024 05:59