Agris.cz - agrární portál

Krátké dodavatelské řetězce podpoří české potraviny z rodinných farem

3. 6. 2022 | ASZ

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) je vrcholným reprezentantem obchodu, cestovního ruchu a služeb v České republice. S jeho prezidentem Tomášem Prouzou a hlavní expertkou pro oblast potravin a udržitelnost Vierou Šedivou se sešli zástupci Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) - předseda Jaroslav Šebek a místopředseda Jan Štefl. Společně diskutovali o rozvoji trhu s potravinami, o důležitosti pestrosti a lokální dostupnosti potravin, o dodavatelských řetězcích, ale i možnostech další vzájemné spolupráce.

ASZ ČR má spolu se SOCR ČR podobné postoje k budoucímu rozvoji trhu s potravinami. Pro obě organizace je velmi důležité posílit kvalitu a dostupnost potravin, které díky své autentické produkci zajištují mnohdy právě rodinné farmy. Větší podpora rodinných farem a jejich produktů doplní a zpestří mezeru na českém trhu s potravinami a zároveň zkrátí dodavatelské řetězce, které jsou i u některých základních produktů neúměrně složité a dlouhé.

Vzájemná spolupráce mezi ASZ ČR a SOCR ČR se chce zaměřit právě na výše zmíněná stěžejní témata. Obě organizace rovněž zvažují uspořádání společné konference na téma „Potenciál na trhu s potravinami - produkce z farem a krátké dodavatelské řetězce“, která by pomohla zvýšit povědomí o současném trhu a jeho vhodném doplnění regionálními potravinami. V neposlední řadě diskutovali zástupci obou organizací o připravovaném zákonu o významné tržní síle, který by měl být v co nejkratší době schválen.

Za hlavní kancelář ASZ ČR Anna Chládová


Zdroj: ASZ, 3. 6. 2022

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 06.10.2022 22:21