Agris.cz - agrární portál

Již 16 strategických dodavatelů společnosti Tesco ve střední Evropě zveřejňuje své údaje o plýtvání potravinami.

30. 9. 2022 | tesco

Nedávno zveřejněné údaje fondu WWF a globální výzkum společnosti Tesco Driven to waste odhadují, že téměř 10 % všech emisí skleníkových plynů je důsledkem plýtvání potravinami – od zemědělců až ke spotřebiteli. Podle zprávy WRAP se dopad celosvětového plýtvání potravinami na životní prostředí rovná šestinásobku celosvětových emisí skleníkových plynů z letecké dopravy. Tyto zprávy ukazují, jak důležité je snižovat plýtvání potravinami v celém dodavatelském řetězci, nejen v maloobchodě a při spotřebě.

"Nikdo nemůže řešit plýtvání potravinami sám. Proto se od doby, kdy jsme poprvé zveřejnili naše údaje, snažíme spolupracovat i s našimi dodavateli, abychom do roku 2030 snížili plýtvání potravinami v našich dodavatelských řetězcích na polovinu. Věříme, že co měříme, to můžeme řídit, a proto vyzýváme dodavatele, aby zveřejňovali svá data o plýtvání," říká Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco pro Českou republiku.

Společnost Tesco je prvním maloobchodním prodejcem v České republice, který zveřejňuje údaje o plýtvání potravinami ve svých vlastní provozech, a již v roce 2019 dosáhla cíle udržitelného rozvoje OSN (SDG) snížit do roku 2030 plýtvání potravinami na polovinu.

Investice, které společnost Tesco vkládá do motivace a podpory všech zúčastněných stran ke snižování množství odpadu, budou přínosem pro všechny. Řešení problému plýtvání potravinami je důležité nejen pro planetu, ale i pro podnikání. Nedávný průzkum WRAP mezi 1 200 prodejními místy a 200 společnostmi v 17 zemích jasně ukazuje, že každý americký dolar investovaný do snížení plýtvání potravinami přinese zpět 14 dolarů. Hodnota potravinového odpadu na celém světě činí 940 miliard dolarů ročně.

"V roce plným nebývalých výzev pro maloobchodníky, dodavatele a zákazníky nebylo řešení problému plýtvání potravinami nikdy naléhavější. Plýtvání přispívá nejen ke změně klimatu, ale má dopad i na naše peněženky. Kromě dodavatelů se zaměřujeme také na zákazníky, kterým pravidelně sdělujeme tipy a doporučení, jak neplýtvat potravinami a šetřit rodinné rozpočty," dodává Katarína Navrátilová.

Řetězec Tesco vyzývá potravinářský průmysl, aby následoval jeho příkladu a začal měřit a zveřejňovat vlastní údaje a přijímat cílená opatření. Dne 26. října pořádá společnost Tesco společně s WWF v Praze konferenci o udržitelných potravinových systémech s názvem " Síla je na našich talířích". Cílem této konference je spojit politiky, odborníky a zástupce podniků a diskutovat o budoucnosti potravinářského odvětví a legislativním rámcem udržitelných potravinových systémů. Ukázat příležitosti a také překážky z obchodního hlediska, v neposlední řadě také možnosti, jak přimět zákazníky k udržitelnějšímu stravování.

Společnost Tesco využívá nedokonalé kaiserky, aby zabránila plýtvání potravinami

Společnost La Lorraine byla založena v České republice v roce 1999 a stala se největším tuzemským výrobcem a distributorem mraženého pečiva a cukrářských výrobků. V roce 2016 se společnost zavázala, že do roku 2030 sníží množství potravinového odpadu a odpadu určeného ke krmení zvířat ve vlastních zařízeních o 50 %.

Jedním ze způsobů, jak snížit množství potravinového odpadu, je spolupráce se společností Tesco na projektu „Kaiserky“. Společnost La Lorraine dodala společnosti Tesco 234 tun kaiserek s vizuálními vadami (ale ve vynikající chuťové kvalitě) jako surovinu pro výrobu pizza kaiserek. U pizza kaiserky spotřebitel nepozná rozdíl od kaiserky bez vizuální vady.

"Jsme rádi, že díky spolupráci s Tescem se nám daří každý rok zachránit přibližně 4 miliony kusů kaiserek, které mohou být dále spotřebovány, tím se nám daří efektivně snižovat potravinový odpad,“ doplňuje za La Loraine Jiří Zýka, obchodní ředitel pro ČR/SR.

Další informace o údajích o potravinovém odpadu společnosti Tesco a jejich dodavatelů naleznete na stránce: https://corporate.itesco.cz/zprava-o-udrzitelnosti-202122/pece-o-planetu/odpady-a-obaly/plytvani-potravinami/plytvani-potravinami-nasi-dodavatele/

  

Poznámky pro editory:

Zpráva Driven to Waste: The Global Impact of Food Loss and Waste on Farms byla publikována fondem WWF ve Spojeném Království v roce 2019. Výzkum byl zadán WWF-UK a financován prostřednictvím partnerství WWF-UK se společností Tesco a připravila jej společnost Anthesis Ltd.

Celou zprávu naleznete na adrese: https://wwf.panda.org/discover/our_focus/food_practice/food_loss_and_waste/driven_to_waste_global_food_loss_on_farms/

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) odhaduje, že v distribuci, maloobchodě a domácnostech se každoročně vyhodí 1,3 miliardy tun. Kromě toho nedávno zveřejněná zpráva Driven to Waste: Global Food Loss on Farms, naznačuje, že dalších 1,2 miliardy tun potravinového odpadu vzniká na farmách po celém světě. Uvádí, že přibližně 40 % všech vypěstovaných potravin se nespotřebuje. Ročně se na celém světě vyhodí více než 2,5 miliardy tun potravin.

16 dodavatelů Tesco Product Partners ve střední Evropě (ABP, AM FRESH Uk Ltd., Brop Slovakia, G's CE, Hilton Foods, Daifressh, Master Good Ltd., La Lorraine Bakery Group, Greenyard Frozen, Freiberger, LE&CO – Ing. Jiří Lenc s.r.o., Mecom Group s.r.o., North Coast, Nowel Sp. z o.o., Intersnack a St. Nicolaus) zveřejňuje své údaje o plýtvání potravinami, z čehož 7 letos poprvé, rádi je zmiňujeme a chceme je ukázat jako příklad k následování.

Společnost Tesco dále publikovala i svou výroční zprávu o udržitelnosti, ve které se zaměřuje na další témata v oblasti společenské odpovědnosti: Zpráva o udržitelnosti 2021/22.

 

Mezi nejvýznamnější údaje o potravinovém odpadu za rok 2021/22 patří:

· Pouze 0,66 % potravin, se kterými jsme manipulovali, bylo vyhozeno v našich provozech. V porovnání s výchozím rokem 2016/17 se jedná o 69% snížení plýtvání potravinami v celkovém % zpracovaných potravin, což znamená, že i nadále překračujeme náš cíl 12.3 SDG snížit plýtvání potravinami do roku 2030 na polovinu (tento cíl byl splněn už v roce 2019).

· Náš celkový potravinový odpad se za poslední rok snížil o 4 %, z 4 081 tun v roce 2020/21 na 3 904 tun v roce 2021/22. To je 72% snížení ve srovnání s naším výchozím rokem 2016/17.

· Prostřednictvím našeho partnerství s národními potravinovými bankami, které pomáhají přerozdělovat přebytečné potraviny, jsme z našich prodejen a distribučních center darovali 1 443 tun přebytečných potravin místním charitativním organizacím. To je meziročně o 6 % více a ekvivalent 3,4 milionu porcí jídel, které pomohou lidem v nouzi.

· V českém maloobchodě jsme úspěšně přerozdělili 87 % potravin bezpečných pro lidskou spotřebu na charitativní účely nebo na krmivo pro zvířata.

· V průběhu roku 2021/22 jsme pokračovali v zavádění aplikace FoodCloud, která pomáhá obchodům a partnerům charitativních organizací snižovat složitost a zvyšovat objem darovaných přebytků potravin bezpečných pro lidskou spotřebu.

 

Kontakt pro média: press@itesco.cz


Zdroj: tesco, 30. 9. 2022

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 21.02.2024 13:50