Agris.cz - agrární portál

Ochrana stěhovavých vodních ptáků díky zasedání v Budapešti posílí, EU získala ochranářskou cenu

3. 10. 2022 | Ministerstvo životního prostředí

Posílení ochrany tahových cest stěhovavých vodních ptáků v měnícím se světě – to bylo heslo 8. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (AEWA), které se konalo v Budapešti ve dnech 26. - 30. září. Nově přijatá usnesení mají pomoct zlepšení stavu ochrany 255 druhů stěhovavých vodních ptáků. Evropská unie zde získala cenu za podporu ochranářských iniciativ.

Stěhovaví vodní ptáci jako například čápi, kachny, jeřábi nebo pelikáni, čelí při putování napříč kontinenty celé řadě hrozeb. Jde především o nelegální zabíjení nebo otravy, ale také o ztrátu nebo degradaci stanovišť, jejich znečištění nebo nevratné změny v důsledku změny klimatu. Státy se proto zavázaly k jejich ochraně na mezinárodní úrovni v rámci Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (AEWA - African-Euroasian Waterbird Agreement).

Na aktuálním 8. zasedání smluvních stran dohody v Budapešti diskutovali zástupci evropského, afrického a asijského regionu o tom, jak lze posílit ochranu stěhovavých vodních ptáků a kde najít finanční zdroje pro plnění závazků dohody v náročném období souvisejícím se změnou klimatu, ztrátou biologické rozmanitosti a posunem priorit v důsledku dopadu pandemie COVID 19.

"Navzdory současné ekonomické krizi se země spojily, aby posílily schopnost dohody koordinovat ochranářská opatření mezi zeměmi podél celé migrační trasy, která se táhne od Arktidy až po jižní cíp Afriky a na východ až po Arabský poloostrov a západní Asii. Další prostředky poskytnuté dohodě AEWA posílí koordinaci akčních plánů pro jednotlivé druhy a ochranu vodních ptáků na celém africkém kontinentu," uvedl Jacques Trouvilliez, výkonný tajemník dohody.

Dohoda přispívá nejen k ochraně vodních ptáků, ale řeší i ztrátu biologické rozmanitosti nebo dopady změny klimatu a znečištění na ptačí stanoviště. Lepší ochrana mokřadů a dalších míst, na kterých jsou vodní ptáci závislí, je nezbytná k udržení zdravých ekosystémů.

V průběhu čtyřdenního zasedání delegáti posoudili řadu zpráv, včetně nejnovější zprávy o stavu ochrany druhů uvedených na seznamu podle dohody, která byla zveřejněna v roce 2021. Ta je alarmující. Ukázala, že 43 % populací vodních ptáků se dlouhodobě snižuje a 33 druhů je celosvětově ohroženo vyhynutím.

Česká republika v roli země předsedající Radě EU zajišťovala koordinaci pozice EU a jejích členských států a prosazovala tuto pozici na jednání. Setkání bylo důležité pro přípravu na další mezinárodní jednání, zejména pro konferenci Ramsarské úmluvy o mokřadech v Ženevě v listopadu a prosincovou konferenci OSN o biologické rozmanitosti COP15 v Montrealu.

Poslední den zasedání byly uděleny ceny dohody AEWA. Evropská unie získala ocenění v kategorii Migratory Species Champion za podporu iniciativ, které jsou přínosem pro ochranu stěhovavých vodních ptáků. Za jednotlivce byl oceněn Hichem Azafzaf z BirdLife Tunisko a v kategorii organizací společnost BirdLife z Jihoafrické republiky.

Součástí zasedání bylo také 15 doprovodných přednášek, z nichž jedna se věnovala důležitému tématu používání olověných broků při lovu. Až milion vodních ptáků uhyne každý rok v EU v důsledku otravy z broků, které zůstávají po lovu v mokřadech a jejich okolí. Od roku 2023 proto začne v EU platit zákaz používání olověného střeliva v těchto oblastech.

Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (AEWA - African-Euroasian Waterbird Agreement), je jednou z dílčích dohod tzv. Bonnské úmluvy. Platí od 1. listopadu 1999 a v současné době má 81 smluvních stran, včetně Evropské unie a geograficky pokrývá značnou část Evropy, Afriky, Asie a také Kanady. Česká republika se k ní připojila v roce 2006.

Tiskové oddělení MŽP

tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534

e-mail: tiskove@mzp.cz


Zdroj: Ministerstvo životního prostředí, 3. 10. 2022

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 02.02.2023 11:47