Agris.cz - agrární portál

Týden v zemědělství podle Petra Havla - č. 4

27. 1. 2023 | ASZ

Ačkoli je v současné době ještě předčasné hodnotit strukturu hospodářských plodin na orné půdě v roce 2023, plochy oseté ozimy, které tento týden zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), nenasvědčují masivnímu „úprku“ zemědělců k pěstování obilnin a olejnin na úkor dalších zemědělských plodin, jak bylo v poslední době často zmiňováno. Plochy ozimé pšenice dokonce klesly o 17 000 ha, z hlavních plodin se zvýšily jen plochy ozimé řepky, a to o 19 000 ha. V zásadě tak lze z hlediska ozimů konstatovat, že sice část zemědělců vyměnila méně lukrativní pšenici za lukrativnější řepku, podíly hlavních zemědělských plodin se ale podle dat ČSÚ příliš nezměnily.

Vše nasvědčuje tomu, že v připravované novele mysliveckého zákona bude hlavní linií střetu velikost honiteb. Proti záměru snížit stávající minimální velikost honiteb už se totiž oficiálně vymezila Českomoravská myslivecká jednota, podle níž by takový krok znemožnil myslivecké hospodaření. K tomu lze ale dodat, že v minulosti byla minimální plocha honiteb na území ČR mnohem nižší, a přesto se myslivecky hospodařilo. Minimální plocha honiteb činila přitom mnoho desítek let 115 ha, následně 150 ha a 200 ha, což se změnilo až v roce 1962, kdy byla zákonem o lesích stanovena minimální výměra na současných 500 hektarů. Vzhledem k tomu, že novela zákona o myslivosti je navýsost potřebná, bylo by žádoucí již v současné době vyjednat z hlediska minimální velikosti honiteb rozumný kompromis (nabízí se plocha 200 ha), aby kvůli jedné pasáži novely nespadlo pod stůl to podstatné – totiž cílené snižování škod působených zvěří na lesních porostech i polních plodinách.

Škody, pro změnu na hospodářských zvířatech, ovšem stále více působí i vlci, což bylo mimo jiné i téma, které rezonovalo v diskusích na konferenci Pestrá krajina. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nyní vypsalo dotační program, v rámci kterého mohou získat chovatelé prostřednictvím zjednodušené administrace peníze na zabezpečení svých chovů ve výši až 100 procent, přičemž minimální výše dotace činí 50 000 korun. K tomu je však třeba také dodat, že zabezpečením chovů se má na mysli především ohrazení pastvin, což v praxi znamená snížení prostupnosti a „zadrátování“ krajiny s negativním dopadem například na turistiku. Stále naléhavější otázkou tak je, zdali náklady a negativní dopady projektu návratu vlků do české krajiny nepřevažují nad tímto způsobem zvyšování biodiverzity. Taková cílená ochrana volně žijících ptáků nebo hmyzu by byla pro naši krajinu mnohem důležitější, a to bez negativních dopadů do zemědělství. Hodil by se například vyšší počet dravců, třeba proto, že podle posledních zpráv ÚKZÚZ lze vzhledem k průběhu letošní zimy očekávat na jaře další expanzi hrabošů.

Na závěr ještě další z tipů na možné využití výsledků tuzemské vědy, výzkumu a produktů vyvinutých na území naší země. Jde o produkty společnosti Biopreparáty, nabízející alternativu k dosud používaným fungicidům. Společnost má na své produkty nově platnost registrace na 15 let, až do roku 2038, podstatné ale je, že pozitiva aplikace přípravků uvedené společnosti jsou dlouhodobě monitorována přímo v zemědělské praxi. Důležité také je, že řada konvenčních fungicidů bude v nejbližší době v EU zakázána, a zemědělci tak musí hledat nové alternativy. Produkty společnosti Biopreparáty lze přitom aplikovat mimo jiné na obilniny i na řepku, přičemž výsledkem jsou vyšší hektarové výnosy a náklady na aplikaci jsou navíc stejné, a často i nižší, než na aplikaci stávajících fungicidů. V ČR v současné době používá tyto produkty zhruba 400 zemědělských subjektů, což je poměrně málo, vzhledem k tomu, že své přípravky exportuje společnost do 22 zemí EU, což v praxi znamená, že na výhodnosti jejich použití asi něco bude.

Petr Havel


Zdroj: ASZ, 27. 1. 2023

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 07.06.2023 18:46