Agris.cz - agrární portál

Zemědělský fond rozdělí přes 1,5 miliardy Kč na ekologické zemědělství

7. 2. 2023 | ČTK

Státní zemědělský intervenční fond rozdělí v dotacích na podporu ekologického zemědělství z Programu rozvoje venkova 1,54 miliardy Kč. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí SZIF Miroslav Bína. Žadatelé mohli o peníze žádat ve dvou programech. Na podporu opatření v programu Ekologické zemědělství podalo podle fondu žádost 1259 zemědělců a na opatření v programu Navazující ekologické zemědělství bylo 3931 žádostí.

Vedoucí oddělení metodiky environmentálních podpor Jan Borský uvedl, že opatření patří pod neprojektové dotace Programu rozvoje venkova, který je jedním z dvou hlavních pilířů zemědělských dotací. Zaměřuje se na rozvoj konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví nebo například udržitelného hospodaření. "Mimo jiné (dotace) pomáhají s bojem proti degradaci půdy. Dále přispívají k zachování a obnově druhové různorodosti na zemědělské půdě. V neposlední řadě se snaží přispět k ekologické stabilitě a estetické hodnotě krajiny," uvedl.

Fond vyplácí dotaci na trvalé travní porosty, na kterých žadatelé dodržují minimální intenzitu chovu hospodářských zvířat nebo na ornou půdu, kde zemědělci pěstují zeleninu, trávu na semeno či další plodiny. Podporu mohou získat i na půdu užívanou jako úhor, tedy neprodukční plochu.

V případě trvalých kultur dotace podporuje ovocné sady, vinice, chmelnice a další plodiny, které mají krajinotvorný a ekologický význam. O dotace mohou žádat pouze zemědělci, kteří zároveň nehospodaří v režimu konvenční produkce na zemědělské půdě.


Zdroj: ČTK, 7. 2. 2023

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 24.06.2024 05:53