Agris.cz - agrární portál

Ministerstvo zemědělství podpoří z evropských fondů druhovou pestrost v lesích a také upraví základní podmínky pro hospodaření zemědělců

15. 3. 2023 | MZe ČR

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo dotace na Lesnicko-environmentální platby pro zlepšení životního prostředí, přípravu na změnu klimatu a ochranu lesů. Do roku 2027 na ně poskytne téměř 450 milionů korun. Dotace jsou součástí Společné zemědělské politiky, jsou financovány z evropských zdrojů a ze státního rozpočtu. Další legislativní úpravou se stanovují nové podmínky pro hospodaření na erozně ohrožených půdách, pro střídání plodin nebo pro zákaz rozorávání travních porostů. Oba materiály dnes schválila vláda.

Vlastníci, nájemci a pachtýři lesů v příštích letech získají podporu na zlepšení stavu životního prostředí, přípravu na změnu klimatu a ochranu lesů. Dostanou prostředky ve výši 446 milionů korun na zachování druhové rozmanitosti lesů, ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin a zachování habitatových stromů. Díky podpoře tak například v chráněných oblastech zůstanou zachovány kvalitní lesní porosty s ohledem na zvýšenou biodiverzitu. Dotace na genofond pomůže financovat šetrný sběr šišek a semínek z cenných lesních lokalit. Genetický materiál pak poslouží k osázení nových lesů. V hospodářských lesích zůstanou zachovány habitatové stromy zajišťující biodiverzitu, protože na nich například rostou houby a lišejníky nebo v nich žije hmyz a ptáci.

„Z Lesnicko-environmentálních plateb každý rok podpoříme 28 tisíc hektarů cenných lesních porostů. Dotace navazují na podobně zaměřená opatření z let 2016 až 2022. Nařízení, které jsme nyní připravili na Ministerstvu zemědělství, tak pomůže dostat naše lesy do dobré kondice,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Podle druhého nařízení, které dnes vládě předložilo MZe, se zakotvují nové podmínky, které musí zemědělec splnit, aby měl nárok na získání plošných plateb Společné zemědělské politiky (tzv. podmínky podmíněnosti). K dotčeným plošným platbám patří například i dotace na zlepšení životních podmínek zvířat v hospodářských chovech. Zemědělci musí také například dodržovat protierozní opatření, rozčlenit na více dílů velká pole s jednou plodinou (monokultury) nebo nechávat některá pole ležet ladem, aby na nich poskytli podmínky pro různé rostlinné a živočišné druhy (tzv. vyčleňování neprodukčních ploch).

„Mnohé povinnosti jsou pro zemědělce nové a náročnější než doposud. Abychom jim usnadnili přechod na nová pravidla, umožňujeme zemědělcům využít výjimky, které pro první rok Strategických plánů připravila Evropská komise. Letos tedy mohou například i na úhorech pěstovat produkční plodiny. Také povinnost střídat plodiny na jednom poli je odložena až na rok 2024,“ uvedl dále ministr zemědělství.     

Obě dvě nová nařízení vlády jsou součástí legislativních změn, které je nutné letos přijmout a zavést do praxe spolu s novým Strategickým plánem společné zemědělské politiky na období 2023-2027.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství


Zdroj: MZe ČR, 15. 3. 2023

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 17.07.2024 22:38