Agris.cz - agrární portál

Pěstování PIWI odrůd révy v podmínkách ČR bylo hlavním tématem setkání ÚKZÚZ s vinaři

17. 3. 2023 | ÚKZÚZ

Tisková zpráva – Za velkého zájmu vinařské veřejnosti proběhl v první polovině března ve Vinařství Volařík v Mikulově praktický seminář k PIWI odrůdám révy vinné (odrůdy se zvýšenou odolností proti chorobám), který uspořádal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) ve spolupráci se Střední vinařskou školou Valtice a sdružením PIWI CZ (je součástí SVČR). Jednalo se již o třetí akci na toto téma, kdy bylo cílem organizátorů informovat zejména vinohradníky o konkrétních PIWI odrůdách, jejich vlastnostech a kvalitě odrůdových vín.

V rámci přednášek ÚKZÚZ i Miloše Michlovského (VINSELEKT MICHLOVSKÝ) byly představeny naše nové perspektivní PIWI odrůdy, které jsou v registračním řízení a v nejbližší době budou zapsány do Státní odrůdové knihy. Jedná se o 10 bílých moštových odrůd a 5 modrých.

Již tradičně měli účastníci možnost degustovat vzorky kvalitních vín, která se z těchto odolných odrůd vyrábějí. Jednalo se zejména o vzorky ÚKZÚZ, pocházející z odrůdového zkoušení, od šlechtitele Miloše Michlovského a spoluorganizátora akce – Miroslava Volaříka (Vinařství Volařík), který konstatoval, že je pro něj pěstování PIWI odrůd i komerčně zajímavé a perspektivní.

Celková plocha PIWI odrůd v ČR je cca 890 hektarů (ha), což představuje necelých 5 % z celkově osázené plochy. Účastníci semináře se shodli na tom, že je to málo, a že z důvodu potřebného snižování používání pesticidů a pro naplnění klimatických cílů je i u nás třeba zvětšovat podíl PIWI odrůd podstatně větším tempem než dosud.

Po všech stránkách kvalitní odrůdy k tomu máme i z domácího šlechtění, i když zatím jsou nejpěstovanějšími PIWI odrůdami u nás odrůdy německé -  Hibernal (407 ha) a Solaris (166 ha). Nejpěstovanější českou PIWI odrůdou je v ČR na šestém místě Savilon (25 ha). S celkovou plochou nad 10 ha se pěstuje ještě odrůda Malverina a Rinot.

Ze strany PIWI CZ byly prezentovány zkušenosti ze zahraničí (kde je mj. možné PIWI odrůdy přidávat i do vín věhlasných apelací) a návrhy na dotační podporu výsadby PIWI odrůd a jejich propagaci v ČR. „Jako podporu výsadby navrhujeme příspěvek ve výši 100 tis. Kč k restrukturalizaci vinic z nedávno schváleného programu investic do technologií šetrných k přírodě“ sdělil účastníkům Jiří Sedlo. Sazenice PIWI odrůd jsou technologickou součástí stavby - vinice.

Věříme, že tyto praktické semináře budou pokračovat, a že se pro ekologizaci našeho vinohradnictví budou stále více využívat právě kvalitní a odolné odrůdy, které díky svým odrůdovým vlastnostem umožňují podstatné snížení používání přípravků na ochranu rostlin i pojezdů techniky ve vinicích. K tomu ale bude potřeba nejen šlechtění, vzdělávání a poradenství, ale i cílená podpora státu – např. v rámci naplňování environmentálních a klimatických cílů EU.

Ivana Kršková, tisková mluvčí, ÚKZÚZ

Pěstování PIWI odrůd révy v grafech


Zdroj: ÚKZÚZ, 17. 3. 2023

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 26.09.2023 10:13