Agris.cz - agrární portál

Ministr zemědělství v Bruselu: Je nutné řešit obtížnou situaci na zemědělských trzích, ale také návrhy týkající se ochrany životního prostředí

21. 3. 2023 | MZe ČR

Zemědělské, lesnické a vodohospodářské aspekty obnovy přírody, iniciativu EU pro opylovače, situaci na trhu se zemědělskými komoditami, nebo asociační dohodu EU se zeměmi Mercosur (společný trh Jižní Ameriky) řešili včera ministři zemědělství Evropské unie v Bruselu. Ti se shodli, že by členské státy měly více bojovat proti úbytku opylovačů, kteří jsou důležití pro zemědělské plodiny, přírodní ekosystémy a zachování biodiverzity krajiny. Českou republiku zastupoval ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Nad rámec jednání Rady se ministr Nekula setkal s komisařem Januszem Wojciechowskim, kterého vyzval k urychlení dalších kroků při zajištění finanční podpory pro nejpostiženější sektory.

„Jsem zastáncem řešení problémů na celounijní úrovni, nikoliv přenesení povinností na jednotlivé členské státy. Proto opakovaně v Bruselu žádáme o použití zemědělské rezervy, jako tomu bylo například loni, kdy jsme v ČR poskytli 831 milionů Kč do nejvíce postižených sektorů. Musíme i nadále usilovat o plynulý vývoz z Ukrajiny, a to kvůli potravinovému zabezpečení na celém světě, současně však musíme podpořit i naše producenty, aby tyto výkyvy na zemědělských trzích ustáli,“ uvedl ministr Nekula.

Po vzoru českého předsednictví pokračuje také Švédsko v řešení složité situace na zemědělských trzích po ruské invazi na Ukrajinu. Česká republika i nadále podporuje nejen obnovu země, ale také posilování vzájemného zemědělského obchodu, a to včetně dalšího rozvolnění pravidel mezi Ukrajinou a EU. Podporu by ale měli získat i evropští zemědělci, ministr Nekula proto znovu zdůraznil potřebu využít zemědělskou rezervu, díky níž by členské státy mohly podpořit sektory, které jsou nejvíce postiženy aktuální situací. Možnost využít krizovou rezervu by podle ministra měly mít všechny státy, které jsou postiženy zvýšeným dovozem některých zemědělských komodit z Ukrajiny.

„S kolegy jsme jednali i o dalších důležitých tématech, například o obnově přírody. Jsem rád, že český strategický plán společné zemědělské politiky podporuje šetrné hospodaření nebo posílení ochrany biodiverzity,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Nařízení o obnově přírody má spolu se Zelenou dohodou za cíl zastavit úbytek biologické rozmanitosti v Evropě. Ministři aktuálně řeší konkrétní kroky, které mají obnovit evropskou biodiverzitu do roku 2030 i s ohledem na klimatickou změnu. Oblasti, kterým se v této souvislosti členské státy budou muset věnovat, jsou např. vyšší zadržování uhlíku v půdě, obnova lesních ekosystémů nebo úbytek motýlů a ptáků v zemědělské krajině. Aby bylo možné naplnit cíle návrhu, je nutné nová opatření sjednotit s již platnými postupy ve Společné zemědělské politice a dalších evropských politikách.

Úbytek opylovačů včetně včel je patrný nejen v EU. Česká republika se proto ztotožňuje s iniciativou Evropské unie pro opylovače. „Evropská komise nám musí pomoci nastavit efektivní monitoring opylovačů, aby bylo možné zjistit jejich skutečný aktuální stav a důvody snižování jejich počtu. V České republice už nyní počítáme s výraznou ochranou včel v rámci Národního akčního plánu pro udržitelné používání pesticidů a v našem úsilí budeme spolu se zemědělci i nadále pokračovat,“ řekl ministr Nekula.

Ministři zemědělství EU také diskutovali o aktuálním vývoji v mezinárodním obchodu, zejména o dohodách o volném obchodu, například se zeměmi Mercosuru. Vyjednávání této dohody

započalo už v roce 1999 a dosud nedošlo k jejímu finálnímu schválení. Dohoda by měla posílit obchodní spolupráci a upravuje témata, jako jsou fytosanitární opatření nebo dobré životní podmínky zvířat.

Na programu jednání byly dále udržitelný rybolov a akvakultura nebo ochrana a obnova mořských ekosystémů. Česká republika vyjádřila jasnou potřebu zaměřit se na řešení problémů, se kterými se produkční rybářství aktuálně potýká.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství


Zdroj: MZe ČR, 21. 3. 2023

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 25.07.2024 00:40