Agris.cz - agrární portál

Vláda chce zrušit osvobození od daně pro včelaře, proti je MZe i Agrární komora

30. 5. 2023 | ČTK

Návrh vlády na konsolidaci veřejných financí chce zrušit osvobození od daně pro příjmy ze zájmového chovu včel. Nesouhlasí s tím ministerstvo zemědělství, které v připomínkách k návrhu varuje před výrazným růstem administrativní zátěže nízkým výnosem případného zdanění. Agrární komora v připomínkách k návrhu uvedla, že jeho schválení by vedlo k omezování včelařské činnosti, protože by daňové přiznání museli posílat i včelaři s malým počtem včelstev.

V současnosti platí osvobození daně pro příjmy z příležitostné činnosti, které nepřesáhnou 30.000 korun. Z daně jsou osvobozeni včelaři do 60 včelstev, kdy platí takzvaná fikce příjmu 500 korun na jedno včelstvo. Vládní návrh uvádí, že někteří profesionální včelaři využívají tuty výjimku a v režimu, kdy jsou osvobozeni od daně, mají i například 200 včelstev rozepsaných formálně na členy rodiny. To vede k tomu, že nedaní příjmy z chovu včel. Návrh chce sjednotit hranici pro osvobození příjmů z příležitostné činnosti na 50.000 korun.

Ministerstvo zemědělství doporučuje v zákoně doplnil možnost osvobození od daně ponecháním fikce příjmu například na částce 1500 korun na jedno včelstvo při nepřekročení 33 včelstev. To by spadalo do limitu 50.000 korun příjmů, které by včelaři nemuseli danit. Úřad upozorňuje na riziko nárůstu administrativy jak pro včelaře, tak pro finanční správu. "Vzhledem ke skutečnosti, že naprostá většina chovatelů včel má jedno až 15 včelstev, není z pohledu MZe nutné existující a praxí aplikovanou fikci rušit," uvedlo. Ministerstvo také nesouhlasí s tím, že by se obcházel zákon.

Agrární komora v připomínkách uvádí, že za poslední zimu uhynulo 250.000 včelstev, což je zhruba 38 procent všech včelstev. Stavy klesají také kvůli vysoké ceně cukru nebo poklesu národních dotací na podporu včelařství o více než 50 procent. Upozorňuje, že opylování je v ČR závislé historicky na zájmové činnosti a pouze malá část včelařů má počet včelstev nad 150, což je řadí podle pravidel EU mezi komerční chovatele. Podle komory se to k loňskému září týkalo zhruba 35.000 z 700.000 včelstev. "Jejich schopnost opylovat je jen lokálního charakteru. Proto si zájmoví včelaři zaslouží všestrannou podporu," uvádí.

Komora dále uvádí, že kalkulace příjmů na jedno včelstvo je stále žádoucí z praktických důvodů a vznikla kvůli tomu, aby finanční úřady nedostávaly desítky tisíc daňových přiznání s minimálním přínosem pro stát, protože v ČR je téměř 65.000 včelařů. Jako příklad uvádí, že i včelař s deseti včelstvy může dosáhnout vysokého výnosu a přijmu vyššího než je navrhovaných 50.000 korun. Při příjmu 51.000 korun se po odečtení paušálních nákladu, které tvoří 80 procent částky, zdaní 10.200 korun, z čehož při 15procentním zdanění vznikne daň 1530 korun.

Upozornila také na to, že třetina chovatelů včel je v důchodovém věku a průměrný věk včelařů je 60 let. "Než podávat daňové přiznání, raději stav včelstev sníží. Cukr je drahý, proto vytočí med jen pro své blízké a včely nechají raději zimovat na medu," uvedla.


Zdroj: ČTK, 30. 5. 2023





© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 25.02.2024 03:02