21.2. 2024 Webinář - Pěstitelské strategie z pohledu integrované ochrany rostlin

Dne 21. února 2024 proběhne online seminář prostřednictvím platformy Teams na téma Pěstitelské strategie z pohledu integrované ochrany rostlin, který pořádá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

DATUM AKCE:21. 2. 2024 10:00 - 14:00
MÍSTO KONÁNÍ:Online, prostřednictvím platformy Teams
POŘADATEL:Mgr. Petra Hrabčáková Ph.D.mob. 734 427 619petra.hrabcakova@ukzuz.cz
KATEGORIE AKCE:Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Zemědělství má pro život na Zemi zásadní význam. Slouží k uspokojování základní existenční potřeby člověka,       a to nejen z hlediska produkce potravin, ale i produkce krmiv a surovin pro průmyslovou výrobu. V průběhu let postupně docházelo k intenzifikaci zemědělství a nárůstu jeho chemizace. Snahou současného zemědělství je naopak skloubit tradiční úlohu prvovýroby s myšlenkou trvalé udržitelnosti krajiny.

Na významu získává ochrana lidského zdraví, necílových organismů a životního prostředí včetně zdrojů povrchové  i podzemní vody. Za velmi důležitý nástroj k omezování chemických vstupů (ať už přípravků na ochranu rostlin nebo průmyslových hnojiv) je možné považovat integrovanou ochranu rostlin (IOR), která obsahuje komplex všech agrotechnických opatření.

Odborný webinář s názvem: „Pěstitelské strategie z pohledu integrované ochrany rostlin“ navazuje na cyklus přednášek o IOR a je celkem již devátý v pořadí. Cílem letošního webináře je představit veřejnosti a zemědělské praxi význam a možnosti optimalizace struktury a střídání plodin, ekonomické aspekty pěstování vybraných druhů plodin a jejich přesah rovněž do oblasti výroby krmiv, problematiku a vývoj moderního šlechtění, Model organické hmoty (OH) pro ekoplatbu a v neposlední řadě praktické zkušenosti konkrétního zemědělského podniku. 

Registrace bude brzy spuštěná.

Program akce se připravuje a bude brzy zveřejněn.

Odkaz na webinář bude zveřejněn.

web: https://eagri.cz/public/portal/ukzuz/tiskovy-servis/eventy/pestitelske-strategie-z-pohledu-integrovane-ochrany-rostlin-webinar

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info