Agris.cz - agrární portál

Nestátní lesníci nechtějí krátit ochranné pásmo lesů, což lokálně navrhl NERV

14. 2. 2024 | ČTK

Nestátní vlastníci lesů se ohradili proti některým návrhům nedávno zveřejněného ozdravného balíčku připraveného Národní ekonomickou radou vlády (NERV). Nesouhlasí s případným dalším zvýšením sazeb daně z nemovitých věcí u hospodářských lesů nebo se snižováním ochranného pásma lesa v konkrétních případech až na dvacet metrů. ČTK to sdělil Jiří Svoboda, předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL).

"V řadě bodů se shodneme, o dalších je potřeba vést diskusi s vedením dotčených resortů," uvedl Svoboda.

Národní ekonomická rada vlády předložila kabinetu minulý měsíc 37 opatření, která by měla přispět k vyššímu dlouhodobě udržitelnému růstu české ekonomiky. NERV rozděluje opatření do oblastí trhu práce, vzdělávání, veřejné správy, bydlení a investic. Možnost lokálního posouzení a zúžení ochranného pásma lesa na 20 metrů v obcích je v souboru návrhů, které by měly přispět ke zrychlení výstavby.

"Což nám přijde absurdní, aby se stavělo 20 metrů od lesa, když jsou stromy třicetimetrové a potom se pořád řešily problémy s padajícími stromy. Už takhle je to na hraně," řekl Svoboda. Lesníci podle něj nesouhlasí s tím, že by měli dál ustupovat požadavkům stavebníků. SVOL uvádí, že šíře ochranného pásma už byla od letošního ledna snížená z 50 na 30 metrů od okraje lesa. "To je nejzásadnější změna principů kvantitativní ochrany lesů od roku 1852. A o měsíc později máme na stole snížení ochranného pásma o další metry?" uvedl předseda.

Z navrhovaných opatření by naopak lesníci přivítali podstatně nižší zdanění práce pro lidi s relativně nízkými mzdami. "S tím souhlasíme, zásadně se však ohrazujeme proti tomu, aby výpadek na příjmech státu byl kompenzován zvýšením daně z nemovitých věcí. Další případné zvyšování daně z hospodářských lesů považuje SVOL za neobhajitelné," uvedl Svoboda.

Vysoké zdanění u nízkých výdělků podle Národní ekonomické rady vlády snižuje motivaci lidí k práci. Celkové odvody státu z těchto mezd by se podle návrhu měly snížit a způsobený výpadek ve státních příjmech by měl být kompenzovaný zvýšením jiných daní, například zavedením spotřební daně na tiché víno, na aktivity poškozující životní prostředí nebo škodící zdraví či vyšším zdaněním bohatství včetně vyšších sazeb daně z nemovitostí.

Předseda SVOL připomněl, že už daň z hospodářských lesů stoupla 1,8krát, což vyplynulo z vládního konsolidačního balíčku. Podotkl, že hospodářské lesy jsou přístupné veřejnosti a plní i jiné ekosystémové služby a jejich vlastníci za to nedostávají žádnou náhradu, vyjma osvobození lesních cest od daně z nemovitých věcí novelou zákona, která začne platit od 1. ledna 2025.

SVOL má kolem 720 přímých členů. Obhospodařují 550.000 hektarů lesa, což je 21 procent výměry všech lesů v republice.


Zdroj: ČTK, 14. 2. 2024

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 14.06.2024 10:42