Agris.cz - agrární portál

Sedm námětů pro ministra zemědělství k rozdělování podpor do zemědělství

21. 2. 2024 | ASZ

V reakci na současnou situaci českého zemědělství a na vyjádření ministra Marka Výborného k vyjednávání úprav ve Strategickém plánu zveřejňuje Asociace soukromého zemědělství ČR sedm bodů pro zkvalitnění tuzemské zemědělské politiky. Jejich cílem je především nastavení takových pravidel, aby finance vyčleněné do agrárního sektoru směrovaly k posílení životaschopnosti farmářů a jejich rodin, nikoli na dotování zisků miliardářů.

  1. Dotace z peněz daňových poplatníků mají jít pouze mikropodnikům, malým podnikům a středním podnikům.
  2. Je zapotřebí důsledně a efektivně nastavit systémy všech podpor s ohledem na velikost podniků a podle jejich vztahu a ukotvení k místu hospodaření.
  3. Pro mikropodniky je nezbytné nastavit zcela jednoduché podmínky čerpání zejména přímých podpor.
  4. Malé a střední podniky potřebují přizpůsobení podmínek k investičním podporám z Programu rozvoje venkova.
  5. Pro velké podniky musíme najít strategické cesty, jak jim nedotačně pomoci (pomoc při exportu apod.).
  6. Je třeba zveřejnit aktuální podkladová analytická data z ÚZEI ke zvažovaným změnám dotačního schématu a paralelně konzultovat se všemi zemědělskými nevládními organizacemi všechny alternativy, které koalice připravuje.
  7. Musí se co nejdříve zajistit takové podmínky, aby stát přesně věděl, komu dotace vyplácí, tedy zajistit sledování majetkové propojenosti firem jako základního prostředku k transparentnímu vyplácení dotací.

Zdroj: ASZ, 21. 2. 2024

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 30.05.2024 15:35