Agris.cz - agrární portál

Vyšetření zimní měli včelstev zatěžuje nejen včelaře, ale i rozpočet státu

22. 2. 2024 | psnv

21. února 2024 Vyšetření zimní měli včelstev zatěžuje nejen včelaře, ale i rozpočet státu Dne 8. února 2024 zaslal včelař Jiří Mohelník otevřený dopis Ministerstvu zemědělství a Státní veterinární správě. Obsahem jeho sdělení je polemika nad smysluplností povinného vyšetření zimní měli. Mezi adresáty bylo mimo instituce státní správy i mnoho včelařských spolků, které na území ČR fungují, a to bez ohledu na jejich velikost. Mezi nimi byla i pracovní společnost nástavkových včelařů, z. s.

Jak autor uvedl, svou aktivitu, byť je mimo jiné členem Českého svazu včelařů, z. s., inicioval sám za sebe, jako občan - včelař. Cílem jeho iniciativy by mělo být vyvolání odborné diskuse na úrovni státní správy a zástupců včelařských spolků o smysluplnosti povinného vyšetření zimní měli (EpM300). Toto vyšetření všem chovatelům včel každoročně nařizuje Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace.

PSNV dlouhodobě poukazuje na nesmyslnost tohoto nařízeného vyšetření a usiluje v tomto směru o změnu. Jedním z efektů výsledků předmětného vyšetření je, že včelařům, kteří u svých včelstev v průběhu roku neuplatňují jiné diagnostické metody, může poskytovat falešně pozitivní obraz o úrovni napadení včelstev parazitickým roztočem kleštíkem včelím. Tento roztoč způsobuje onemocnění včelstev, označované jako varoóza. Pokud včelař u svých včelstev včas neodhalí zvýšenou úroveň napadení tímto roztočem a bezodkladně neprovede účinná opatření, je jen otázkou času, kdy dojde ke kolapsu včelstva, nejen napadením, ale i virovým onemocněním, které roztoč varroa přenáší. Poslední dobou nejsou výjimkou ani kolapsy celých stanovišť včelstev. Výjimkou nejsou ani masivní úhyny v celých oblastech. Zásadní období, kdy se rozhoduje o úspěšném zimování včelstev, je od konce června do konce srpna. V tuto dobu se totiž líhne takzvaná zimní generace včel. Pokud je úroveň napadení kleštíkem včelím příliš vysoká, dochází k nadměrnému poškození této generace a v podzimních a zimních měsících pak nastávají problémy. Proto je důležité s monitoringem začít již v červnu. Zjišťovat úroveň napadení v lednu či únoru, což je EpM300, je takříkajíc přijít s křížkem po funuse. A to doslova.

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s. ❙ Hlavní 99, 753 56 Opatovice ❙ IČO: 26519836 ❙ www.psnv.cz

Protože se jedná o nařízené vyšetření, jsou náklady plně hrazeny ze státního rozpočtu. Vzhledem k nesmyslnosti tohoto povinného vyšetření se z našeho pohledu jedná o zbytečně vyhozené peníze. S ohledem na deficit státního rozpočtu bychom měli k veřejným financím přistupovat maximálně šetrně a z pozice řádného hospodáře hledat každou možnou úsporu. Zrušení povinného vyšetření EpM300 je jednou z takových možností. Pokud by včelař kladl důraz na toto vyšetření, jsme toho názoru, že není problémem nastavit proces tak, aby byl dobrovolný, a vyšetření si sám zaplatil.

Otevřený dopis ze dne 8. února 2024: https://www.vcely-med.cz/EpM300/od_zimni_mel.pdf Kontaktní osoby: Radomír Hykl, ředitel kanceláře PSNV-CZ,z.s., tel.: 773 899 716, reditel@psnv.cz Poznámka pro editory: Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., sdružuje bezmála 800 včelařů a zájemců o obor a existuje už od roku 2000.

Za dobu svého působení pozitivně ovlivňuje obor včelařství v České republice a řady jejích členů i příznivců se rozrůstají. Prioritou spolku je od samého počátku existence a propagace jednoduchých a udržitelných metod včelaření. To se projevuje tématy i přístupem lektorů na vzdělávacích akcích, pořádaných spolkem, a také v rámci vydávání včelařského časopisu Moderní včelař. PSNV nabízí veškerý servis a vzdělávání v oboru nejen svým členům, ale veškeré nejen včelařské veřejnosti. Tedy každému, kdo projeví zájem. www.psnv.cz www.modernivcelar.eu


Zdroj: psnv, 22. 2. 2024

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 19.05.2024 21:44