Agris.cz - agrární portál

Aktuální situace ve výskytu zlatého žloutnutí révy v ČR

23. 2. 2024 | ÚKZÚZ

Na základě dalších výskytů karanténní fytoplazmy zlatého žloutnutí révy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) rozšířil na Břeclavsku vymezená území, na která se vztahují nařízená mimořádná rostlinolékařská opatření. Vymezené území na Znojemsku bylo zrušeno.

Vzhledem k dalším osmi potvrzeným výskytům zlatého žloutnutí révy (Grapevine flavescence dorée phytoplasma – GFDP) zjištěných v roce 2023 v rámci provedeného vymezovacího průzkumu, ÚKZÚZ přehodnotil rozsah vymezených území, resp. mimořádných rostlinolékařských opatření (MRO), která se na tato území vztahují.  

Výskyt GFDP byl opakovaně prokázán na Břeclavsku, a to v k. ú. Bavory, v k. ú. Perná a v k. ú. Bulhary. Z toho důvodu byla aktuálně určena vymezená území „Bavory/Perná“ (2024) a „Bulhary“ (2024).  Zároveň bylo na Břeclavsku nově vymezeno území, které není prosté GFDP.  Dosud platné vymezené území k. ú, Oleksovičky na Znojemsku bylo zrušeno.  

Na základě zjištění nových skutečností v rámci jednotlivých vymezených území ÚKZÚZ v roce 2024 individuálně nařídil MRO spočívající v likvidaci pozitivně testovaných rostlin na přítomnost GFDP. Rovněž byla vydána Nařízení ÚKZÚZ o MRO blíže neurčenému množství osob v podobě omezování výskytu přenašeče GFDP kříska révového. 

Povinnost dodržení MRO ve vymezených územích i nadále platí v oblasti CHKO Pálava, avšak v souladu se všemi ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ÚKZÚZ požádá z důvodu eradikace karanténního škodlivého organismu, příslušný orgán ochrany přírody a krajiny o nové vydání tzv. opatření obecné povahy. 

V letech 2024 a 2025 provede ÚKZÚZ ve vymezených územích podrobný průzkum s cílem odhalit případná další ohniska výskytu zlatého žloutnutí révy.   Za jednorázovou aplikaci přípravků je možné poskytnout náhradu nákladů a ztrát. O tuto náhradu je potřeba ÚKZÚZ požádat do 1 roku od provedení daného opatření. Na základě výsledku kontroly u pěstitele týkající se splnění opatření vydá ÚKZÚZ rozhodnutí o náhradě. 


Zdroj: ÚKZÚZ, 23. 2. 2024

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 14.06.2024 07:26