Agris.cz - agrární portál

Vinaři představili Road mapu pro budoucnost českého vinařství

29. 2. 2024 | peprconsulting.cz

Během dnešního jednání pracovní skupiny zřízené ministrem zemědělství představili vinaři dokument navrhující postup při řešení aktuálních problémů českého vinařství. Cílem tzv. road mapy je zajištění komplexní revize a systémové reformy v oblasti vinařství a vinohradnictví. Nedílnou součástí plánu je také dialog a podpora vinohradnického a vinařského sektoru v prostoru EU s ambicí celé řady hospodářských a legislativních změn, včetně harmonizace spotřebních daní a dalších opatření určených k ochraně veřejného zdraví.

Během činnosti pracovní skupiny byla identifikována technická i legislativní kritická místa, která prakticky znemožňují okamžitou aplikaci spotřební daně. Jedná se zejména o nedostačující stav aktuální legislativy, obavy z přílišného nárůstu byrokracie a také nejistotu ohledně reálného odhadu výběru daně na základě aktuálního vývoje trhu. Klesající spotřeba, stejně jako meziroční úbytek vinic signalizují negativní trendy, jimž musí české, ale i evropské vinařství čelit.   

„Členům pracovní skupiny jsme proto dnes představili „Road mapu pro budoucnost českého vinařství“, která pojmenovává hlavní problémy, jež je třeba prioritně vyřešit, a to včetně jejich zasazení v čase. Na jejím vzniku se podílely všechny vinařské organizace společně s odborníky zastupujícími dotčené obory. Odborné zemědělské pohledy na věc diskutujeme i za podpory ministra zemědělství, který si komplexnost problematiky tuzemského vinařského oboru uvědomuje,“ říká Martin Chlad, prezident Svazu vinařů České republiky.

„Road mapa v první fázi pracuje s novelizací vinařského zákona, včetně nastavení nových definic statutu vinaře, výraznější ochrany tuzemského pěstitele a producenta aj. Počítá rovněž s aplikací Minimální jednotkové ceny od 1. ledna 2026 a ve finální fázi také se sladěním daňových parametrů,“ upřesňuje Chlad a dodává: „Jsme rádi, že členové pracovní skupiny tuto myšlenku akceptují a mezi dotčenými subjekty panuje shoda o nutnosti řešit věci koncepčně. Čeká nás nyní spousta primárně legislativní práce, jejímž výsledkem bude win-win řešení pro spotřebitele, státní pokladnu a také celý vinařský sektor.“

Vinařské i další oborové organizace si uvědomují, že vzhledem ke komplexnosti tématu je potřeba řešit aktuální problematiku na celoevropské úrovni. Proto zároveň podnikají aktivní kroky k otevření diskuse o budoucnosti vinařství i na půdě institucí EU. Stěžejním bude v tomto ohledu poslední kvartál letošního roku, kdy bude známo kompletní složení Evropské komise a naplno se rozběhne také práce nově zvolených poslanců do Evropského parlamentu. „Evropské vinařství čelí řadě výzev, které je třeba správně pojmenovat a hlavně začít bezodkladně řešit. Jsme proto rádi, že jsme tento plán mohli na dnešním dopoledním setkání představit také panu premiérovi,“  uzavírá prezident Svazu vinařů.

Kontakt pro média:

Radka Spudichová, PEPR Consulting, e-mail: spudichova@peprconsulting.cz, tel.: 720 315 850

Martin Chlad, Svaz vinařů ČR, e-mail: martin.chlad@svcr.cz, tel.: 774 778 817


Zdroj: peprconsulting.cz, 29. 2. 2024

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 14.06.2024 11:54