Agris.cz - agrární portál

Výstava „Invazní škůdci a choroby rostlin kolem nás“ v Brně

11. 4. 2024 | ÚKZÚZ

Dne 8. dubna 2024 proběhlo slavnostní zahájení výstavy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) pod názvem „Invazní škůdci a choroby rostlin kolem nás.“ Výstava je putovní a návštěvníky seznamuje s nepůvodními druhy škodlivých organismů, kteří by bez monitoringu a rostlinolékařských kontrol dovozu mohly významně ohrozit původní druhy rostlin, narušit biodiverzitu nebo způsobit značné hospodářské škody. Výstava je umístěna v prostorách skleníků Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně do konce dubna.

Lidstvo za poslední desetiletí ztrojnásobilo objem mezinárodní dopravy a obchodu, a tím došlo k rozšíření škodlivých organismů do celého světa. Podle statistiky FAO dosahují roční ztráty na zemědělské produkci způsobené původci chorob a škůdci až 40 %.  

Ochrana zdraví rostlin tak hraje celosvětově zásadní roli. Pomáhá udržet potravinovou soběstačnost, snižuje chudobu, podporuje ekonomický růst a udržitelnost životního prostředí, zvyšuje produktivitu a zároveň chrání biologickou rozmanitost.  

ÚKZÚZ jako národní organizace ochrany rostlin v České republice provádí rostlinolékařské kontroly zásilek rostlin dovážených ze třetích zemí, odborné šetření před vývozy rostlin do třetích zemí, aktivně zjišťuje případnou přítomnost nových patogenů a škůdců a monitoruje výskyt hospodářsky významných chorob a škůdců rostlin na území České republiky. Primárně cílí na invazní druhy škodlivých organismů. 

V posledních letech ÚKZÚZ zachytil při kontrolách dovozů rostlin ze třetích zemí řadu původců chorob a rovněž škůdců. Příkladem mohu být záchyty viru hnědé vrásčitosti plodů rajčete, exotické parazitické rzi, ve dvou případech obávaného invazního háďátka borovicového a různé karanténní druhy hmyzu v dováženém dřevu, dřevěných transportních obalech a také v zelenině a ovoci.  

V současnosti ÚKZÚZ řeší vymýcení výskytu obávané karanténní choroby – fytoplazmového zlatého žloutnutí révy, přenášené invazním křískem révovým nedávno rozšířeným na jižní Moravu. ÚKZÚZ rovněž přijal opatření k zabránění zavlékání a šíření nepůvodního viru hnědé vrásčitosti plodů rajčete, který se k nám dostával s dováženým osivem rajčete a papriky z Asie.   

Výstavou tak ÚKZÚZ představuje veřejnosti řadu nepůvodních invazních druhů hmyzu zavlečených do Evropy, kteří napadají stromy a keře v našich lesích, parcích a zahradách. Postižené dřeviny již často nelze vyléčit. Neopomíná ani roli veřejnosti, kterou vyzývá ke spolupráci při odhalování škůdců a chorob kolem nás v aktivitě ZAPOJTE SE!   

„Téma zdraví rostlin nabývá stále více na významu, o tom svědčí nejen ustanovení vyhlášení Mezinárodního dne zdraví rostlin, který připadá na 12. květen, ale i celoevropská kampaň Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)  #PlantHealth4Life, cílená na posílení povědomí nejširší veřejnosti o rizicích způsobených zavlékáním nepůvodních škůdců a původců chorob, “ uvedl zástupce ředitele ÚKZÚZ, Michal Hnízdil.  

Panelová výstava je po Praze a Valticích, kde byla prezentována v prostorách Národního zemědělského muzea, umístěna v Brně, ve skleníku Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (PřF MU). Zároveň je doprovodnou akcí Botanické zahrady PřF MU pod názvem Den země, která se koná v sobotu 20. dubna.  

Ivana Kršková,

tisková mluvčí,

737 267 642


Zdroj: ÚKZÚZ, 11. 4. 2024

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 17.06.2024 08:36