Agris.cz - agrární portál

Vyšší ochranu nejlepší zemědělské půdy Sněmovna schválí patrně v mírnější podobě

18. 4. 2024 | ČTK

Vyšší ochranu nejkvalitnější zemědělské půdy Sněmovna schválí patrně v mírnější podobě, než jak ji v novele navrhla vláda. Vyplývá to ze stanovisek k pozměňovacím návrhům, která dnes přijal výbor pro životní prostředí. Poslanci do předlohy pravděpodobně doplní zákaz prodeje zemědělské půdy vlastníkům z takzvaných třetích zemí, tedy v podstatě mimo Evropskou unii. O podobě předlohy budou poslanci hlasovat v květnu.

Na nejkvalitnější zemědělské půdě by podle vládní novely nesměly do budoucna vznikat velká nákupní a logistická centra s rozlohou nad jeden hektar ani standardní fotovoltaické elektrárny. Cílem je omezit zábory půdy zařazené do první a druhé třídy ochrany podle takzvané bonitované půdní ekologické jednotky. Zařízení na získávání solární energie by se na zemědělské půdě směla stavět jen jako agrovoltaická, tedy taková, pod nimiž se běžně hospodaří.

Sněmovna by podle stanovisek výboru měla ze zákazu odnětí nejkvalitnější půdy ze zemědělského půdního fondu stanovit výjimky podle úpravy skupiny koaličních poslanců v čele s Janem Burešem (ODS). Výjimky by se týkaly například záměrů uvedených v zákoně o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury a projektů bezprostředně navazujících na veřejnou dopravní infrastrukturu, jako jsou čerpací stanice pohonných hmot a překladiště u železnic.

Navíc se v zákoně o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury patrně změní výčet rozvojových lokalit. Výbor dal doporučující stanovisko k pozměňovacímu návrhu ministra dopravy Martina Kupky (ODS), který z nynějšího seznamu osmi lokalit sice škrtá strategický podnikatelský park Plzeň-Líně, ale rozšiřuje počet lokalit na 13 včetně strategického podnikatelského parku Dolní Lutyně na Karvinsku.

Vládní novela čelila ve Sněmovně kvůli rozsahu ochrany nejkvalitnější zemědělské půdy kritice části koaličních poslanců kvůli obavám o další ekonomický rozvoj Česka. Její ještě razantnější zmírnění navrhl například hospodářský výbor. Ministerstvo životního prostředí s úpravou nesouhlasilo, podle něj by oslabila už současný standard. Pokud Sněmovna schválí pozměňovací návrh skupiny vládních poslanců kolem Bureše označovaný jako kompromisní, o návrhu hospodářského výboru poslanci hlasovat nebudou.

Úprava koaličních poslanců také prodlužuje z pěti na deset let dobu, v níž by ještě bylo možné na nejlepší zemědělské půdě velká centra stavět, pokud je předpokládá územní plán. Mění i další přechodná období.

Výjimku ze zákazu prodeje zemědělské půdy vlastníkům z takzvaných třetích zemí by měly státy Evropského hospodářského prostoru, Švýcarsko a třetí země, s nimiž má Česko uzavřenou příslušnou mezinárodní smlouvu. Zemědělský a také ekologický výbor taky patrně prosadí osvobození všech evidovaných ekologicky významných krajinných prvků od daně z nemovitých věcí. Nově by k nim patřily například skalky a terasy.

Bez stanoviska výboru pro životní prostředí budou poslanci hlasovat o zavedení předkupního práva zemědělců na pozemky, na nichž hospodaří na základě například nájemní nebo pachtovní smlouvy. Předkupní právo na zemědělské pozemky by měl podle pozměňovacího návrhu poslanců opozičních hnutí ANO a SPD v čele s Josefem Kottem (ANO) jako druhý v pořadí také stát. Postoj výboru znamená, že předkupní právo se do novely pravděpodobně nedostane.

mbc mha


Zdroj: ČTK, 18. 4. 2024

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 17.06.2024 08:44