5.6. 2024 CELOSTÁTNÍ POLNÍ DEN

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ srdečně zve na CELOSTÁTNÍ POLNÍ DEN věnovaný tématu „ÚKZÚZ, zdroj nezávislých informací pro zemědělce“, který proběhne dne 5. června 2024 od 9:00 hodin na zkušební stanici v Uherském Ostrohu.

DATUM AKCE:5. 6. 2024 9:00 - 14:00
MÍSTO KONÁNÍ:Zkušební stanice Uherský Ostroh
POŘADATEL:Mgr. Petra Hrabčáková Ph.D.petra.hrabcakova@ukzuz.cz

Tradiční celostátní polní den ÚKZÚZ se letos uskuteční ve Zlínském kraji na zkušební stanici Uherský Ostroh.

Polní den bude zaměřený na představení zemědělského zkušebnictví, které přináší zemědělcům nejnovější objektivní a nezávislé informace důležité pro efektivní, konkurenceschopnou udržitelnou zemědělskou produkci. Zkoušky užitné hodnoty odrůd poskytují pěstitelům i zpracovatelům informace o významných hospodářských a kvalitativních vlastnostech odrůd.

Představíme rovněž stacionární výživářskou zkoušku, která nepřetržitě 52 let hodnotí vliv různých dávek hnojiv spolu s pravidelným hnojením hnojem. Součástí zkoušky je lyzimetrické stanoviště, které poskytuje cenné informace o průsaku živin a reziduí pesticidů v půdním profilu. Důležitou součástí polního dne budou komentované prohlídky odrůdových zkoušek vybraných plodin a diskuse k aktuálnímu výskytu škodlivých organismů, ale i prezentace nejstaršího výživářského pokusu včetně lyzimetrické šachty. 

Předběžný program bude brzy zveřejněn.

Registrujte se nejlépe do 2. 6. 2024.

Drobné občerstvení zajištěno.

web: https://eagri.cz/public/portal/ukzuz/tiskovy-servis/eventy/celostatni-polni-den

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info