Agris.cz - agrární portál

Lesníci, vědci i zástupci ministerstev, ochrany přírody a obcí se shodli na vyváženém způsobu hospodaření ve Ždánickém lese a Chřibech

16. 5. 2024 | Silvarium

Odborný seminář o udržitelném lesnickém managementu ve Ždánickém lese a Chřibech uspořádaly 14. května v Hradci Králové Lesy České republiky pod záštitou ministrů zemědělství a životního prostředí. Lesníci, akademici, vědci i zástupci ministerstev a obcí i kraje se shodli na vyvážených hospodářských postupech spojených s obnovou lesa, těžbou i podporou biodiverzity.

Lesy České republiky loni začaly s obnovou hospodářských porostů v okolí Ždánic na jižní Moravě. Během kůrovcové kalamity to možné nebylo, protože podnik v mnoha regionech přednostně zpracovával velký objem napadaného dříví. Kalamita ustoupila a vše se začalo vracet do normálu, tedy i těžby stromů v mýtním věku, jako například těch u Ždánic. „Postupovali jsme poměrně rychle, abychom porosty obnovili. Vědci nás ale vyzvali ke zvážení managementu prací a jemnějšímu hospodaření. Proto jsme uspořádali odborný seminář, na kterém zazněly různé protichůdné názory, ale musím ocenit poctivou snahu všech o dohodu,“ řekl Dalibor Šafařík, generální ředitel Lesů ČR.

„Velmi mě těší spolupráce Lesů ČR s odbornou veřejností, jejímž výsledkem je představený koncept lesnického hospodaření ve Ždánickém lese a v Chřibech. Vážím si odpovědného přístupu, který nabízí podporu druhové rozmanitosti lesních organismů i adaptaci tamních lesů na změnu klimatu při současném naplňování všech funkcí lesa, včetně zajištění produkce dřeva jako nejvýznamnější obnovitelné suroviny. Zvláště cenné je, že připravená lesnická opatření lze využít i v jiných oblastech. Pevně věřím, že tyto představené lesnické postupy přijmou i příznivci ochrany přírody i místní obyvatelé. Děkuji Lesům ČR za odpovědný přístup a také za skvělou přípravu a vzorné zajištění semináře. Účast předních odborníků i plný sál byl toho myslím nejlepším důkazem,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný.

„Ždánický les a Chřiby jsou unikátními oblastmi s obrovskou přírodní hodnotou. Ministerstvo životního prostředí proto jednoznačně souhlasí s návrhy na změnu přístupu hospodaření v těchto lesích, který podpoří přirozené funkce lesa a bude přírodě bližší. Je to mimo jiné také součástí cílů ochrany biodiverzity i na evropské úrovni. Jsem rád, že o tom probíhá diskuse primárně na území lesů ve státním majetku, které mohou být příkladem v přístupu i pro ostatní vlastníky lesa při naplňování mezinárodních závazků,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík.

Podnik nyní připravuje spolu s ministerstvy zemědělství a životního prostředí i Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR memorandum s konkrétními hospodářskými postupy, které se buď už praktikují, nebo s nimi státní lesníci začnou. Konzultační spolupráci přislíbil Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Cílem je vyvážit produkční i ekologické funkce lesa.

„Znamená to tedy šetrnou obnovu porostů na menších plochách a výběr těžených dřevin, upřednostnění přirozené obnovy lesa a ponechávání dalších biotopových stromů v porostech. Ale také zachování samofinancování podniku a podporu biodiverzity. Naplníme tak i evropské mezinárodní závazky definované v montrealské a dalších deklaracích o lesnictví a životním prostředí,“ dodal generální ředitel Šafařík.

„Jedním z výsledků memoranda budou maloplošná chráněná území – to znamená, že území ochráníme systémem maloplošných rezervací. Proto je důležité, že signatářem bude také Jihomoravský kraj, který je zde orgánem ochrany přírody,“ dodal ministr životního prostředí Hladík.

„Důležité je, že se blížíme shodě. Memorandum přispěje nejen k ochraně zdejší přírody, ale zároveň povede k rozvoji přírodě blízkých forem obhospodařování lesa, které napomáhají adaptaci na změnu klimatu. Doufám, že je podepíšeme během června,“ konstatuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.


Zdroj: Silvarium, 16. 5. 2024

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 24.07.2024 13:40