Agris.cz - agrární portál

Má to smysl: po deseti letech pálavského borytobraní už není skoro co vytrhávat

18. 5. 2024 | AOPK ČR

Dlouhodobé systematické úsilí ochranářů a stovek dobrovolníků přináší výsledky. Invazní boryt barvířský v národní přírodní rezervaci Děvín se už téměř podařilo zlikvidovat.

Žlutě kvetoucí boryt barvířský je invazní rostlina podobná řepce. Před lety se začal rozrůstat na svazích pálavského Děvína a hrozilo, že vytlačí zdejší vzácné stepní rostliny, jako jsou kosatec nízký nebo několik druhů kavylů. Deset let jej proto ochránci přírody spolu s dobrovolníky systematicky vytrhávají.

„Překvapením pro letošní dobrovolníky a zároveň dobrou zprávou pro nás ochranáře je, že už není takřka co trhat – systematická práce mnoha lidí přispěla ke snížení rozlohy a hustoty borytu na Děvíně až o 90 % ve srovnání s počátečním stavem. Pomyslné pletí borytových polí na svazích se změnilo na trpělivé hledání pozapomenutých skupin rostlin v lesních lemech. Preventivní zásahy budou nezbytné natrvalo, neboť boryt nikam neodchází, přitom však věříme, že jsme už u konce jeho masivní invaze. Děkuji všem, ta práce měla smysl,“ popisuje Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Boryt barvířský lze na rozdíl od jiných invazních druhů rostlin poměrně snadno vytrhat. Vytrhávat je třeba jednak před odkvetením, aby se zabránilo tvorbě nových semen, a jednak opakovaně několik let, aby se oslabila semenná banka v půdě. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a řadou dobrovolnických skupin z Junáka – českého skauta, různých firem a škol tudíž začala organizovat tzv. pálavské borytobraní, které v roce 2024 proběhlo už podesáté.

Kontakt:

Jiří Kmet, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Pálava, tel: 724 831 131, e-mail: jiri.kmet@nature.cz Karolína Šůlová, mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail: karolina.sulova@nature.cz, tel: 724 102 406 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, 148 00, e-mail: aopkcr@nature.cz


Zdroj: AOPK ČR, 18. 5. 2024

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 25.07.2024 17:35