Agris.cz - agrární portál

Velké zjednodušení administrativy a téměř 5 miliard korun do roku 2027: místní akční skupiny samy rozhodnou, co je pro jejich region nejdůležitější

21. 5. 2024 | MZe ČR

Tisková zpráva — Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) podepsal pravidla pro dotace na rozvoj venkova v intervenci LEADER. Místní akční skupiny dostanou téměř 5 miliard korun do roku 2027. Novinkou je, že dotaci získají nejenom na spolupráci mezi sebou, ale nově i na projekty, do kterých jsou zapojeny obce, místní podnikatelé nebo neziskové organizace. Zároveň jim podstatně ubude byrokracie.

Dotace na rozvoj venkova v rámci Strategického plánu společné zemědělské politiky (SP SZP) na období 2023–2027 přinesou v rámci intervence LEADER do regionů přibližně 4,9 miliardy korun, z toho 65 % půjde z národního rozpočtu a 35 % z evropského. 

„V novém programovém období jsme mohli zavést několik novinek. Ta hlavní je, že místní akční skupiny už nezískají podporu pouze na vzájemnou spolupráci, ale i na společné projekty s obcemi, neziskovými organizacemi nebo místními podnikateli. Také jsme rozšířili předmět podpory. Zatímco dříve bylo možné získat ji převážně na vzdělávací projekty a akce pro veřejnost, nyní si místní akční skupiny určí, co je pro rozvoj jejich regionu nejdůležitější a zaměření záleží na nich. Projekt pouze musí schválit Státní zemědělský intervenční fond jako administrátor dotace,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Místní akční skupiny (MAS) si připraví strategii rozvoje na konkrétním území, získají dotaci a samy vyberou projekty, které uskuteční ve spolupráci s jinou MAS, obcí, neziskovkami nebo podnikateli. MAS mohou také z dotací samy podporovat projekty konečných žadatelů, jako jsou například obce. Půjde například o vzdělávací akce, akce pro veřejnost, informační a turistická centra, ale nově to můžou být i investice například do stezek, regionálního značení potravin, sociálních služeb pro seniory a multifunkčních domů. Projekty mohou být také mezinárodní, například přeshraniční.

Oproti programovému období 2014–2020 tak mohou MAS zvolit mnohem širší spektrum aktivit investičního i neinvestičního charakteru. Zásadní změnou pravidel pro projekty spolupráce je zrušení prokazování bezdlužnosti MAS vůči finančnímu úřadu. Odpadá také další byrokratická zátěž, už není nutné prokazovat tzv. motivační účinek, a rovněž není nutné dokládat, že MAS nejsou podnikem v obtížích. Velkým zjednodušením je i zavedení jednotkových nákladů pro vzdělávací akce, exkurze a další neinvestiční výdaje. MAS tedy nebude muset dokládat faktury, podporu získá podle sazby určené například za jednu hodinu vzdělávacího kurzu.

Na období 2024 až 2027 mají jednotlivé MAS stanovenou předpokládanou podporu, kterou mohou rozdělit na projekty spolupráce nebo pro projekty konečných žadatelů. Na projekty spolupráce může MAS využít maximálně 50 % rezervované alokace a zároveň maximálně 15 milionů. Projekty musí být v souladu se schváleným Programovým rámcem SP SZP.

Žádosti o dotace na projekty spolupráce z intervence LEADER začne přijímat Státní zemědělský intervenční fond v září 2024. Výzvy na projekty konečných žadatelů mohou MAS vyhlašovat od března tohoto roku.

Úplné znění Pravidel pro projekty spolupráce naleznete zde: Pravidla pro projekty spolupráce | eAGRI

Místní akční skupiny (MAS) jsou společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER (Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale neboli Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku). V České republice působí 180 MAS.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství


Zdroj: MZe ČR, 21. 5. 2024

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 25.07.2024 18:48