Agris.cz - agrární portál

Odborníci chtějí urychlit ochranu lužních lesů u Dyje

21. 5. 2024 | ceskenoviny.cz

Odborné společnosti chtějí urychlit ochranu lužních lesů podél dolních toků řek Moravy a Dyje, osm jich podepsalo společné prohlášení. Oblasti se přezdívá Moravská Amazonie, v přípravě je, že se lokalita stane chráněnou krajinnou oblastí. Podle odborných společností, které zastupují 9000 členů, se stav lokality ale stále zhoršuje, požadují co nejrychlejší vyhlášení sítě maloplošných zvláště chráněných území. Společnosti o tom dnes informovaly v tiskové zprávě. MŽP podle vyjádření pro ČTK nyní vyhodnocuje v připomínkovém řízení návrhy k vzniku Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy a Národní přírodní památky Soutok. Vyhlášeny budou nejdříve v lednu příštího roku.

Společné prohlášení přijali botanici, entomologové, ekologové, ornitologové, ochránci netopýrů a motýlů, herpetologové a mykologové.

"Rychlé zajištění funkční ochrany Soutoku formou přírodních rezervací a památek a chráněné krajinné oblasti tak, jak je navržena, je naprosto nezbytné, abychom mohli zachovat jeho jedinečné přírodní hodnoty," uvedl Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické. "Na potřebě ochrany lužních lesů se shodují odborníci napříč obory. Soutok je území takových kvalit přírodních i kulturních, že nutnost jeho ochrany vidí jasně i veřejnost," doplnil.

O ochraně lužních lesů se jedná podle odborníků už půl století. Po roce 2000 tu měla vzniknout chráněná krajinná oblast. V roce 2011 vláda rozhodla, že zde má být vyhlášena řada menších chráněných území. Návrh jejich soustavy existuje od roku 2014. V programovém prohlášení vlády z roku 2022 je uveden národní park, teď je v přípravě chráněná krajinná oblast.

“Vyhlašování CHKO je komplexní záměr, proto musí zároveň běžet vyhlašování přírodních památek a rezervací. Krajský úřad Jihomoravského kraje loni v prosinci vyhlásil tři menší rezervace, další je těsně před vyhlášením. Ministerstvo životního prostředí ale s vyhlašováním národních přírodních rezervací a památek z nepochopitelných důvodů otálí. Zatím nejsou vyhlášeny ani národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy a národní přírodní památka Soutok, záměr na jejich vyhlášení přitom MŽP oznámilo už v letech 2019 a 2020. Záměr na vyhlášení dalších území nebyl ani ohlášen. Příroda Soutoku tak stále efektivně chráněná není," uvedl předseda České společnosti pro ekologii David Storch.

Podle mluvčí ministerstva Veroniky Krejčí úřad intenzivně usiluje o zvýšenou ochranu této unikátní přírody a počátkem dubna poslalo návrhy vyhlášek na vyhlášení Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy a Národní přírodní památky Soutok do meziresortního připomínkového řízení. "V případě Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy přišlo 27 připomínek od deseti připomínkových míst. V případě Národní přírodní památky Soutok bylo připomínek 46 od dvanácti připomínkových míst. V tuto chvíli MŽP vypořádává všechny výše uvedené připomínky," uvedla. Vzhledem k obsahu některých připomínek ministerstvo předpokládá, že obě zvláště chráněná území budou vyhlášena nejdříve k 1. lednu 2025.

Chráněná krajinná oblast Soutok má mít rozlohu 120 kilometrů čtverečních. Lokalita je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub. V roce 2018 tam byl popsán zcela nový druh brouka – kožojed moravský. Žije tam v tuzemsku nejbohatší populace motýlů nesytek, vzácná můra svlačcová či 80 procent našich původních druhů ryb. Vyskytuje se tam také 250 druhů ptáků, z nichž tam 140 druhů hnízdí, jako například vzácný orel královský. Území je od roku 2003 součástí sítě mezinárodně významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy, náleží do evropské soustavy Natura 2000 a na seznam světového dědictví UNESCO. Síť slepých říčních ramen, meandrů, mokřadů, tůní a vlhkých luk se soliterními prastarými duby a lesy s mimořádně rozmanitou přírodou se má stát 27. chráněnou krajinnou oblastí ČR.

Autor: ČTK

 


Zdroj: ceskenoviny.cz, 21. 5. 2024

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 25.07.2024 17:29