Agris.cz - agrární portál

AOPK ČR doporučuje chovatelům na Vysočině zabezpečovat kvůli přítomnosti vlků hospodářská zvířata

25. 5. 2024 | AOPK ČR

Vlci byli v novodobé historii poprvé na Vysočině zaznamenáni v roce 2016, vloni bylo potvrzeno narození dvou vlčat. AOPK ČR průběžně informuje chovatele hospodářských zvířat o tom, jak stáda preventivně zabezpečovat, aby se minimalizovala pravděpodobnost jejich napadení touto šelmou. Více než 95 % potravy vlků sice tvoří přemnožená spárkatá zvěř, přesto ale může k útoku na nedostatečně zabezpečená hospodářská zvířata dojít, protože pro vlky představují jednoduše dostupnou potravu.

„Vlci jsou v přírodě důležití, pomáhají regulovat přemnoženou spárkatou zvěř. Chovatele hospodářských zvířat jsme oslovili hned, jakmile bylo jasné, že se vlci na Vysočině zřejmě usídlí trvale. Ačkoli se zde prokazatelně pohybují už od roku 2016, první podezření na napadení hospodářských zvířat evidujeme v roce 2019, další se objevilo až po čtyřech letech, koncem roku 2023. Letos máme od chovatelů hlášena tři napadení, v případě Olešenky na Havlíčkobrodsku nyní analýza DNA potvrdila, že se skutečně jednalo o vlka. Víme, že to byl samec a že zatím tento jedinec nebyl na našem území geneticky zaznamenán. S chovateli jsme průběžně v kontaktu, informujeme je o tom, jak stáda zabezpečit a kde je možné získat finance. Zkušenosti z jiných míst v ČR i okolních evropských státech ukazují, že kombinací vhodných opatření je možno škody téměř eliminovat,“ vysvětluje Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Chovatelé mají v případě vlčího útoku nárok na náhradu škod. Víme, že přítomnost vlků pro ně znamená komplikace, proto jim stát podporu poskytuje. Na zabezpečení stád poskytuje dotace, je také možné žádat o náhradu újmy za ztížené zemědělské hospodaření v důsledku opakovaného výskytu vlka. Ta představuje částečnou kompenzaci zvýšených nákladů na jinou organizaci pastvy - tedy například plat pro pastevce, údržbu oplocení, náročnější manipulaci se stádem či péči o pastevecké psy. Pokud informaci o výskytu vlků dostaneme včas, můžeme chovatele v dané oblasti oslovit a navrhnout vhodná preventivní opatření,“ doplňuje Václav Hlaváč.

Z Operačního programu Životní prostředí je poskytována 100% dotace na pořízení elektrických ohradníků, pevného oplocení, pasteveckých psů a dalšího příslušenství – vše dle Standardu péče o přírodu a krajinu Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem /ke stažení na www.navratvlku.cz/. Tato finanční podpora je dostupná i pro drobné chovatele, jelikož minimální počet chovaných kusů hospodářských zvířat je stanoven na pět a podporu lze přiznat opatřením již od výše 50 000 Kč (bez DPH). Zemědělci a podniky činné v zemědělství mohou žádat o podporu prostřednictvím výzev Státního fondu životního prostředí, nepodnikající subjekty v zemědělské prvovýrobě mohou žádat prostřednictvím Projektového schematu u AOPK ČR (více zde: https://www.navratvlku.cz/prevence-moznost-financovani/).

Více na https://www.navratvlku.cz

 

Kontakt:

Václav Hlaváč, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Vysočina, tel: 602 205 590, e-mail: vaclav.hlavac@nature.cz

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, tisková mluvčí, e-mail karolina.sulova@nature.cz, tel: 724 102 406

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.


Zdroj: AOPK ČR, 25. 5. 2024

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 23.07.2024 19:55