Agris.cz - agrární portál

Bezpečné a udržitelné používání chemických látek. To bylo tématem návštěvy ředitelky Evropské agentury pro chemické látky na MŽP

29. 5. 2024 | Ministerstvo životního prostředí

Dne 28. května 2024 přivítalo Ministerstvo životního prostředí Sharon McGuiness, výkonnou ředitelku Evropské agentury pro chemické látky (ECHA). Tato instituce je zásadní pro regulaci chemických látek v EU a poskytuje pro řadu unijních předpisů týkající se této oblasti vědeckou, technickou a administrativní podporu.

Jednání se zúčastnili zástupci ministerstev a institucí, které jsou v České republice zodpovědné za předpisy, jež Evropská agentura pro chemické látky spravuje. Během setkání zazněly informace o rozsahu jejich spolupráce s agenturou a odborné diskuse se zaměřily na aktuální témata a očekávané nové právní povinnosti. Jedním z klíčových diskuzních témat byla očekávání ohledně plánované revize nařízení REACH - tedy nařízení, které chrání lidské zdraví a životní prostředí tím, že vyžaduje, aby společnosti identifikovaly a kontrolovaly rizika spojená s chemickými látkami, které vyrábějí a uvádějí na trh, a podporuje metody snižující testování na zvířatech. Nařízení se týká všech chemických látek a ovlivňuje většinu společností v EU.

Agentura řeší významné úkoly v souladu s ambiciózními cíli unijní Strategie pro udržitelnost chemických látek, která byla publikovaná Evropskou komisí dne 14. října 2020. Strategie si klade za cíl zajistit bezpečné a udržitelné používání chemických látek v Evropské unii a řešit výzvy spojené s jejich dopadem na lidské zdraví, životní prostředí a biodiverzitu.

,,Česká republika i celá Unie se potýkají s celou řadou úkolů při implementaci této strategie a při přeměňování jejich principů do legislativních opatření a praktické aplikace. Setkání bylo přínosné z hlediska výměny zkušeností a zlepšení vzájemného porozumění ohledně směřování evropské politiky v oblasti regulace chemických látek. Jsem rád, že jsme se mimo jiné společně shodli na tom, že je důležité zajistit udržitelné a bezpečné prostředí pro všechny občany Evropské unie,“ vysvětluje náměstek ministra životního prostředí Eduard Levý.

Evropská agentura pro chemické látky vznikla v roce 2007 a sídlí v Helsinkách. Agentura usiluje o zajištění bezpečného používání chemických látek a dohlíží na uplatňování legislativy EU týkající se chemických látek, která jednak chrání lidské zdraví a životní prostředí, jednak působí ve prospěch inovací a konkurenceschopnosti v EU.

Veronika Krejčí & Tiskové oddělení MŽP

tel.: 267 122 835 nebo 267 122 058

e-mail: tiskove@mzp.cz


Zdroj: Ministerstvo životního prostředí, 29. 5. 2024

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 24.07.2024 13:20