Agris.cz - agrární portál

Vodu v lesích zadržuje čtrnáct nových tůní a mokřadů

30. 5. 2024 | Lesy České republiky, s. p.

Hradec Králové, 29. května 2024 – Čtrnáct tůní a mokřadů vytvořily Lesy České republiky ve středních a jižních Čechách v rámci tří projektů spolufinancovaných Evropskou unií. Podnik tak pokračuje v opatřeních, která pomáhají krajině s adaptací na klimatickou změnu.

První projekt za 575 tisíc korun dokončily Lesy ČR ve středočeské pramenné části bezejmenného toku v povodí Kotenčického potoka (49.7393122N, 14.0348439E). V zamokřeném území s mladými olšemi a obvodovými odvodňovacími příkopy vytvořili vodohospodáři čtyři nové mokřady a tůně. „Kvůli mokřadům jsme hladinu spodní vody zvýšili zemními valy vysokými asi 80 centimetrů. Zeminu jsme získali při výkopu tůní,“ řekl Martin Poláček, vedoucí Správy toků pro oblast povodí Vltavy z Lesů ČR s tím, že se podařilo přerušit dosavadní odvodňování pozemků.  

Během druhého projektu za téměř 431 tisíc korun vznikla v jihočeské lesní nivě (49.4253208N, 13.9666011E) místo malé zanesené vodní nádrže jedna větší tůň a výše proti proudu toku další tři tůně nové. „Ze dna jsme odtěžili sediment. Val utěsnila zemina a hladinu vody fixuje přeliv, jehož odpad je napojený na stávající tok pod hrází. V tůni vzniklo litorální pásmo pro vodní živočichy,“ pokračoval Poláček.

Dalších šest tůní velkých 140 až 530 metrů čtverečních a hlubokých až jeden a půl metru vytvořili vodohospodáři za 513 tisíc korun v korytech několika středočeských, převážně lesních vodních toků (49.6810533N, 14.8228856E). „U tří tůní jsme zvýšili vodní hladinu hrazením dřevěnými prahy a balvanitým skluzem. Upravili jsme i zemní val, který místy prosakoval,“ dodal Poláček.

Projekty podpořila Evropská unie z Operačního programu Životní prostředí a Lesy ČR na nich spolupracovaly s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Více se o všech vodohospodářských projektech podniku dočtete zde: www.vracimevodulesu.cz.

Kontakt: Eva Jouklová – tisková mluvčí; Lesy ČR, s.p; +420 725 257 900; eva.jouklova@lesycr.cz


Zdroj: Lesy České republiky, s. p., 30. 5. 2024

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 16.07.2024 21:09