V chovu skotu a výrobě mléka máme co dohánět, tvrdí chovatelé

ZN - 30.9.1997

V chovu skotu a výrobe mléka máme co dohánet, tvrdí chovatelé

Praha - V prípade prijetí Ceské republiky do Evropské unie se soucasným tuzemským stavem chovu skotu a objemem produkce mléka by postavení CR bylo podprumerné a neadekvátní prírodním podmínkám a tradici. Tvrdí to predstavitelé Svazu chovatelu strakatého skotu.

Podle jejich údaju by se naše republika v produkci mléka na jeden hektar zemedelské pudy, resp. na jednoho obyvatele, zaradila mezi patnáctkou státu EU na 13., resp. 12. místo. V prepoctu na 100 hektaru zemedelské pudy dosahují v CR pocty skotu celkem a pocet dojených krav asi jen 70 procent prumeru zemí Evropské unie.

Pokud jde o produkci mléka, vyrobí v prumeru státy EU na jeden hektar zemedelské pudy 1379 litru, na jednoho obyvatele pak 456 litru. V CR je to v prvním prípade 584 litru mléka, tedy pouze 42,3 procenta, a ve druhém prípade 243 litru, což je 53,3 procenta prumeru EU. Tržní produkce mléka na jednu krávu za rok ciní v EU prumerne 5070 kilogramu, zatímco v CR to je 3702 kilogramu.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info