Obavy řezníků z vývozu masa pominuly, říká Hlaváček

Slovo - 20.9.1997

Obavy rezníku z vývozu masa pominuly, ríká Hlavácek

Nárust cen jatecný zvírat vítá prezident Agrární komory (AK) Václav Hlavácek. Zvýšení ceny na 34 až 36 Kc za kilo živé váhy není u skotu konecné, mohlo by dostoupit až 50 korun. Podle V. Hlavácka se cenový rust dotkne i jatecných prasat. pritom, podle jeho mínení, by ceským zemedelcum velmi uškodilo, pokud by se maso zacalo ve vetší míre dovážet. Podle zjištení AK se tak prý už deje. Pod oznacením výrobní maso se dováží bežný výsek. Hlavácek tvrdí, že je to zbytecné. Navíc se prý už podarilo zamezit zámeru SFTR vyvézt se státní dotací 5 tisíc tun hovezího. Takže obavy rezníku z tohoto exportu jsou už zažehnány.

Zástupce velkozpracovatelu masa, generální reditel severoceské firmy Procházka, ing. Jirí Puršl, nevidí hrozbu dopadu prudkého rustu cen masa až na pulty prodejen až tak akutne. V soucasnosti tato velká zpracovatelská firma nakupuje prasata za 41 Kc kilogram v živé váze. Proti letním cenám je to o 40 procent víc. Pocítají s možným nárustem až na 45 až 46 korun.

Protože firma Procházka vlastní i prodejny, zajímalo nás, jak Puršl odhaduje možné zdražení masných produktu na pultech: Pocítá s nárustem techto cen zhruba do šesti procent.

Spolecnost Procházka, podle jeho slov, nyní na nákupních cenách tratí. Mimo jiné je to dusledek snahy pokud možno eliminovat dopad na spotrebitele. To ale nezle praktikovat donekonecna. V zemedelství, jak J. Puršl ríká, musí ješte kapitalizace výroby probehnut. Dosud z valné cásti všichni delali všechno a užší specializace s vetším ekonomickým efektem musí nezvratne nastat.

Výrobou masa se u nás podle J. Puršla zabývá nadbytecné množství podnikatelu. Jejich redukce by jednoznacne príznive ovlivnila vnitrní ekonomiku zpracovatelských firem. V cenových výkyvech vidí totiž nejvetší podnikatelské riziko v dané branži. Za optimální, resp. snesitelný rozptyl v cenách behem roku považuje maximálne 10 procent.

Pokud k názorum zástupce agrární komory a zpracovatel pricteme i výsledky šetrení Bilancního centra (BIC) masného prumyslu, dojdeme k nezvratnému faktu, že zatím je náš trh s masem znacne rozkolísaný. Podle údaju BIC nabídka skotu i jatecných prasat na trhu citelne klesá a poptávka ji prevyšuje. Proto ceny budou i nadále stoupat. Pokud se ale náš masný prumysl zacne více obracet na dovozce a nedostatek domácí suroviny zacne kompenzovat importy, cenový kruh se uzavre s tím, že s jejich snížením už de facto nebude možné pocítat.

Eugenie Línková

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info