Agris.cz - agrární portál

Říjnové ztráty z dovozů vepřového masa činí asi 270 miliónů Kč

12. 11. 1998 | ČTK

Ríjnové ztráty z dovozu veprového masa ciní asi 270 miliónu Kc

PRAHA 12.listopadu (CTK) - Od pocátku letošního roku do dnešního dne bylo do CR dovezeno celkem 15.491 tun veprového masa. Na dnešní tiskové konferenci to rekl ministr zemedelství CR Jan Fencl. V dusledku techto dovozu ciní podle jeho slov odhadovaná ztráta tuzemských producentu za mesíc ríjen nejméne 270 miliónu korun a pri zachování soucasného trendu by jejich ztráta za celý listopad dosáhla nejméne 405 miliónu korun.

Podle informací MZe byla vetšina veprového do CR dovezena v zárí, ríjnu a pocátkem listopadu. Od ledna do srpna cinil dovoz pouze necelých 3663 tun veprového za prumernou dovozní cenu 35,16 Kc/t.

Zárijové dovozy veprového masa cinily témer 4119 tun, pricemž jejich prumerná cena již byla nižší a cinila 28,87 Kc/t. Ješte více, celkem 5141 tun veprového, bylo importováno do CR v ríjnu, a to v prumeru za 25,54 Kc/t. V listopadu pak dovozní cena poklesla ješte výrazneji na 19,74 Kc/t a jen za první listopadový týden pribylo do republiky dalších 1027 tun veprového masa.

Podíl dovozu veprového z EU na tuzemské produkci prekrocil podle Fencla 3,3 procenta, zatímco v minulých letech se tento podíl pohyboval kolem 1,1 procenta. Jak rekl, na každý vyvezený metrický cent veprového masa uplatnuje Evropská unie od 15.ríjna vývozní subvenci 40 ECU, což je v prepoctu neco pres 14 korun na jeden kilogram.

Príliv levného veprového zcela narušil funkcnost dosavadního tržního systému smluvních dodávek a tuzemských realizacních cen, což se projevuje zejména v omezování odberu prasat zpracovatelskými podniky od zemedelcu a hlubokým propadem cen jatecných prasat pod úroven výrobních nákladu tuzemských producentu.

Podle informací MZe od letošního zárí, kdy byla prumerná nákupní cena jatecných prasat první jakosti v Ceské republice zhruba 38 Kc/kg, poklesla zacátkem listopadu tato cena približne na 27 Kc/kg, tedy o 11 korun. Ve srovnání se stejným obdobím lonského roku je tento pokles na úrovni asi 16 korun.

Oldrich Pribík jw


Zdroj: ČTK, 12. 11. 1998

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 17.04.2024 02:41