Agris.cz - agrární portál

SVH protestuje proti záměrům vlády zestátnit a.s.Povodí

30. 11. 1998 | ČTK

SVH protestuje proti zámerum vlády zestátnit a.s.Povodí

PRAHA 30.listopadu (CTK) - Clenové Svazu vodního hospodárství (SVH) CR jsou znepokojeni zámery ministerstva životního prostredí (MŽP) opetovne zestátnit akciové spolecnosti Povodí. V prípade realizace tohoto zámeru by podle nich byla hrube poškozena funkcnost soucasného systému, navíc by došlo k destabilizaci pracovních sil na úseku vodního hospodárství. V otevreném dopise ministru životního prostredí Miloši Kužvartovi také požadují, aby s nimi byla tato problematika projednána. CTK to dnes sdelil predseda prdstavenstva SVH CR Miroslav Kyncl.

Ministerstvo životního prostredí podle nich svévolne zpracovalo a v soucasné dobe predkládá další "Usnesení vlády o stavu a vývoji a.s. Povodí se zcela zjevným úmyslem prevodu zákonných kompetencí, znárodnení a destabilizace funkcnosti strategicky duležitých cinností s následným narušením sociálního smíru", uvádí se v dopise.

O to více je podle Svazu alarmující, že toto usnesení je pripravováno bez spolupráce s ústredním orgánem státní správy ve vodním hospodárství a predstavitelem valné hromady a.s. Povodí. Prehlížena je i široká vodohospodárská verejnost zastoupená ve SVH desítkami firem zajištujících provoz, projekci, výstavbu, školství, výzkum a další úseky vodního hospodárství.

V usnesení, které prijali clenové SVH na seminári konaném pred deseti dny v Liblicích a které je soucástí otevreného dopisu ministru Kužvartovi, požadují zachování stávající organizacní formy a právní subjektivity a.s. Povodí a odstranení soucasného nedostatku ve vlastnických právech k nemovitostem tak, jak to ukládá cervnové Usnesení vlády CR c. 418.

Žádají ministerstvo zemedelství, aby v soucinnosti s ministerstvem životního prostredí urychlilo prípravu nového vodního zákona a prednostne jej predložilo Svazu vodního hospodárství k pripomínkování.

Clenové svazu jsou nespokojeni se špatnou komunikací s MŽP, což podle nich vyvrcholilo neúcastí zástupcu resortu životního prostredí na seminári v Liblicích.

Ministr Kužvart v sobotu novinárum rekl, že vláda zacala pripravovat opetovné zestátnení akciových spolecností Povodí, které spravují vetšinu vodních toku v CR. Podle jeho slov byla transformace státních podniku na akciové spolecnosti pred ctyrmi roky nezákonná. Uvedl, že jeho úrad pripravuje zákon, který by co nejrychleji vrátil všechny ctyri akciové spolecnosti Povodí do rukou státu.

do mha


Zdroj: ČTK, 30. 11. 1998

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 24.07.2024 23:26