Agris.cz - agrární portál

Změna stanov a.s.Povodí omezí nakládání s majetkem společností

15. 12. 1998 | ČTK

Zmena stanov a.s.Povodí omezí nakládání s majetkem spolecností

PRAHA 15.prosince (CTK) - Dnešní valné hromady akciových spolecností Povodí, které stoprocentne vlastní stát, schválily mimo jiné zmenu svých stanov. Schválené zmeny omezují vlastnická práva spolecností k pozemkum koryt vodních toku. CTK to sdelila tisková mluvcí Ministerstva zemedelství CR Marcela Dvoráková.

Akciové spolecnosti Povodí tedy nesmejí nemovitý majetek zastavovat, smenit ci prodat s výjimkou konkrétních prípadu schválených valnou hromadou nebo predstavenstvem spolecnosti. V pusobnosti valné hromady je na návrh predstavenstva písemné schválení smeny a prodeje všech ostatních pozemku, staveb a budov, vcetne vodohospodárských del a staveb souvisejících s provozem vodohospodárských del, u kterých není stanovami urcena príslušnost predstavenstvu.

Z peti akciových spolecností Povodí vykáží v letošním roce ztrátu dve, a to Povodí Labe a Povodí Morava. A.s.Povodí Labe ocekává ztrátu kolem 13 miliónu korun, pricemž škody po letošní cervencové povodni jsou odhadovány na 15,2 miliónu korun. A.s. Povodí Morava ocekává v dusledku povodní ztrátu asi 40,6 miliónu korun. Záplavy zde zpusobily škody za zhruba 1,7 miliardy korun.

Ostatní tri akciové spolecnosti Povodí letos dosáhnou zisku. Povodí Vltava ceká zisk 10,8 miliónu korun, Povodí Ohre 11,28 miliónu korun a Povodí Odry celkem 66 miliónu korun.

Všichni dosavadní predsedové predstavenstev spolecností Povodí byli dnešními valnými hromadami znovu zvoleni do svých funkcí.

Oldrich Pribík mha


Zdroj: ČTK, 15. 12. 1998

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 24.07.2024 23:43