Agris.cz - agrární portál

PROGRAM VÝROČNÍHO KONGRESU EPP 1998 v Praze 3. - 5.červen 1998

5. 6. 1998 | ČZU

EUROPEAN

PIG PRODUCERS

PROGRAM VÝROCNÍHO KONGRESU EPP 1998

v Praze 3. - 5.cerven 1998, Ceská republika

"Chov prasat v roce 2000 - nové trhy ve strední Evrope

STREDA, 3.cerven 1998

Cas Téma/Prednášející

12:00 - 14:30 h Zasedání výboru EPP (Samostatné pozvání).

8:00 - 14:30 h Registrace na Ceské zemedelské univerzite v Praze 6 -

- Suchdole (CZU) - Aula.

Obed - EUREST Praha.

Zasedání organizacního výboru, EPP Manager.

14:30 - 14:40 h Privítání úcastníku. Zahájení Výrocního kongresu EPP.

Dr. Bedrich Henrych, Predseda Svazu producentu

veprového, drubežího masa a vajec Cech a Moravy,

Náchod, Ceská republika.

Benny Gussinklo, EPP President, Holandsko.

14:40 - 15:05 h Efekty liberalizace v chovu prasat v Ceské republice.

Ing. Josef LUX, místopredseda vlády a ministr

zemedelství, Ceská republika.

15:05 - 15:15 h Diskuze.

15:15 - 15:40 h Hlavní smery a ocekávání v evropském chovu prasat.

Dr. Rainer Nagel, Vedoucí sektoru veprového masa,

Evropská komise, Belgie.

15:40 - 15:50 h Diskuze.

15:50 - 16:15 h Hlavní faktory ovlivnující ekonomiku chovu prasat v EU

na zacátku tretího tisíciletí.

Philip Freiherr von dem Bussche, Prezident Nemecké

zemedelské spolecnosti (DLG), Nemecko.

16:15 - 16:45 h Diskuze a obcerstvení, restaurace Benda, CZU.

16:45 - 17:05 h Ekonomika chovu prasat v CR, hlavní problémy a

budoucnost.

Prof. Miroslav Pour, Ceská zemedelská univerzita v

Praze, Ceská republika.

17:05 - 17:15 h Diskuze.

17:15 - 17:35 h Hlavní problémy se zdravotním stavem prasat v CR.

Dr.Josef Holešovský,Státní veterinární ústav Praha,CR.

17:35 - 17:45 h Diskuze.

17:45 - 18:05 h Ustájení prasat - hlavní problémy v chovu prasat.

Prof. Pavel Kic, Ceská zem.univerzita v Praze, CR.

18:05 - 18:30 h Diskuze.

18:30 - 20:00 h Volný cas.

20:00 - 20:30 h Recepce v restauraci Benda CZU.

20:30 - 22:30 h Slavnostní vecere (EUREST Praha Suchdol).

Prednášející host: Prof.Jan HRON, DrSc.Rektor CZU

v Praze.

Informace o CZU v Praze.

CTVRTEK, 4.cerven 1998

7:45 h Snídane v hotelu, príjezd na CZU.

8:15 - 9:30 h EPP Záverecné zasedání (samostatné pozvání).

Kongresová hala (Aula).

9:30 - 10:00 h Obcerstvení v restauraci Benda CZU.

10:00 - 11:30 h Odjezd na návštevu farem od Auly CZU.

11:30 - 15:30 h Návšteva farem chovu prasat s prohlídkou zvírat.

Diskuze s chovateli na farmách.

Obed.

15:30 - 17:30 h Odjezd do Prahy.

17:30 - 19:00 h Volný cas.

19:00 - 19:30 h Odjezd do Brevnovského kláštera (z hotelu).

19:30 - 22:00 h Recepce návštevníku EPP v Brevnoském kláštere.

PÁTEK, 5.cerven 1998

7:45 h Príjezd na CZU.

8:15 - 10:30 h Pracovní zasedání (workshop): Jak investovat v CR.

Prednášky predstavitelu ministerstva zemedelství a

ministerstva financí.

Koreferáty zahranicních firem a prestavitelu vedoucích

našich firem chovu prasat

Diskuze.

10:30 - 11:00 h Obcerstvení v restauraci Benda CZU.

11:00 - 13:30 h Odjezd z CZU do Plzne.

13:30 - 16:00 h Návšteva pivovaru "Plzenský Prazdroj" a obed v

restauraci "Na Spilce" v Plzni, oficiální zakoncení Výrocního kongresu EPP.

16:00 - 18:00 h Odjezd do Prahy.

18:00 h Volný vecer podle osobního rozhodnutí úcastníku

Výrocního kongresu EPP.

SOBOTA, 6.cerven 1998

9:00 - 15:00 h Vyhlídková jízda po Vltave Prahou s pruvodcem, obed

na parníku "Vyšehrad".

Ceny není zahrnuta v registracním poplatku.

PROGRAM PRO ŽENY A DOPROVODNÉ OSOBY

CTVRTEK 4.cerven 1998

8:00 Odjezd z hotelu na CZU.

8:30 Odjezd z CZU do Karlových Varu.

10:30 - 12:00 Návšteva lázní "Karlovy Vary".

12:00 Obed.

13:30 Návšteva sklárny "MOSER"a sklárského muzea s prodejnou

sklárských výrobku.

15:30 Odjezd do Prahy do hotelu.


Zdroj: ČZU, 5. 6. 1998

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 01.10.2022 07:15