Agris.cz - agrární portál

STRUČNĚ O KOMODITÁCH - 9.6.1998

9. 6. 1998 | ČZU

STRUCNE O KOMODITÁCH - 9.6.1998

OBILOVINY

Týdenní cena CSÚ potravinárské pšenice ve 22. týdnu 1998 se zvýšila na 4 310 Kc/t, celkove je to však oproti 14. týdnu pokles o 20 Kc/t a od zacátku roku pokles o 60 Kc/t.

OLEJNINY

CR v roce 1998 ocekává

· velmi ranou sklizen obilovin, která umožní podstatné navýšení ploch repky pro setí v srpnu 1998

· vyrovnanou bilanci obilovin (propad výnosu pro sucho), aniž by toto podstatneji zvýšilo ceny obilí, i když k rustu cen dojde

· snížení cen krmných smesí, a to jako dusledek nízkých cen obilí a výrazného snížení cen bílkovinných komponentu, tj. šrotu z repky a soji

· potíže pri odbytu extrahovaných šrotu z repky do tuzemska i na vývoz

Je pravdepodobné, že se zemedelci rozhodnou pro velmi podstatné zvýšení ploch repky, dle prognózy o cca 30 %, tj. na asi 350 - 400 tis. ha.

ZELENINA

Koncem cervna ocekáváme:

· zvýšení dodávek raného zelí a kapusty a mírné snižování cen

· zvýšení dodávek kvetáku z domácích zdroju a mírné snižování jeho ceny

· zvýšení nabídky cibule svazkované a cibule bez nate s tendencí výraznejšího snižování ceny

· snižování cen plodových zelenin - rajcat a okurek

OVOCE

V maloobchodní síti dochází k urcitému oživení zvýšenou nabídkou jahod a trešní z domácí produkce. Ceny nastartovaly na vyšší úrovni predevším vlivem doznívání cen z dovozu. Jahody jsou nabízeny i volne vážené za nižší ceny. Naši pestitelé pouze ojedinele nabízejí jahody v obalech. Ocekáváme, že dojde v dalším období ke znatelnému poklesu cen. Kvalita se však zhoršuje, vlivem vydatnejších srážek jsou plody jahod v nekterých prípadech zašpinené pudou.

Oživení trhu zpusobují také zvýšené dodávky merunek, broskví a nektarinek. U techto druhu mužeme ocekávat výraznejší snížení cen a zlepšování kvality.

SKOT

Dle odhadu NTIS VÚZE se mela prumerná cena zemedelských výrobcu v kvetnu zvýšit u jatecných býku na 40,50 - 41,00 Kc/kg ž.hm., v cervnu byl odhad na 41,00 - 42,00 Kc. Ceny jatecných krav by se mely pohybovat mezi 27,00 a 28,00 Kc za kg živé hmotnosti. Protože ale na této úrovni (pro nekteré zpracovatele ješte o neco výše) je hranice, kdy se bude rozhodovat, zda hovezí nedovážet (jak již nekteré jatky a masokombináty - Martinov i jiní - doufejme, že jen zkusmo, v techto dnech uskutecnily), zdá se, že se blížíme k dalšímu kritickému bodu v chovu skotu vedle problematiky produkce mléka.

PRASATA, VEPROVÉ MASO

Zacátkem cervna nákupní ceny jatecných prasat se nejcasteji pohybovaly v rozmezí od 37,50 Kc do 38,00 Kc/kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde. V cervnu se ocekává pokracování trendu mírného zvyšování farmárských cen jatecných prasat. V letošním kvetnu proti stejnému období lonského roku naši farmári za 1 kg živé hmotnosti jatecných prasat obdrželi více o 6,71 Kc/kg živé hmotnosti zástavových selat více o 12,08 Kc.

DRUBEŽ

Prumerné obchodní ceny - ceny prumyslových zpracovatelu jatecných kurat cinily ve 22. týdnu 1998 60,80 Kc/kg. Spotrebitelské ceny vykázaly další pokles na 70,34 Kc/kg. U obchodních a spotrebitelských cen je citlivejší reakce na nabídku a poptávku na trhu a s oživením prodeje kurat na prahu letních mesícu se ocekává oscilace cen obchodních i cen spotrebitelských.

Situace v cenových relacích konzumních vajec zustala i ocekávaný další propad na približne stejné úrovni jako v posledním sledovaném období - 1,65 - 1,66 Kc/ks. Farmárské ceny konzumních vajce se již velmi liší dle jednotlivých regionu. Ceny vajec trídených se v období 21. a 22. týdne pohybovaly u trídy M v hodnote 1,70 Kc/ks. Naproti tomu spotrebitelské ceny stále vykazují vysokou hodnotu - dle CSÚ cena cinila 2,69 Kc/ks.


Zdroj: ČZU, 9. 6. 1998

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 29.09.2022 06:13