Agris.cz - agrární portál

Komise EU navrhla povolit dovoz hovězího masa z Británie

10. 6. 1998 | ČTK

Komise EU navrhla povolit dovoz hovezího masa z Británie

(Upresneno a rozšíreno o vyjádrení komisare Fischlera)

BRUSEL 10.cervna (zpravodaj CTK) - Clenové Evropské komise dnes jednomyslne schválili návrh, aby bylo zmírneno embargo na dovoz hovezího masa z Británie. Britové by tak brzy mohli zacít vyvážet hovezí maso pocházející ze skotu narozeného po 1.srpnu 1996. Sdelil to dnes v Bruselu evropský komisar pro zemedelství Franz Fischler.

Potvrdil tak drívejší neoficiální zprávy vcetne toho, že návrhem se bude v pátek zabývat evropský stálý veterinární výbor. Komisar upresnil, že pokud nadpolovicní vetšina clenu výboru text podporí, tak jej poté komise schválí a bude prosazovat jeho plnení. Pokud výbor návrh neodsouhlasí, tak o nem bude hlasovat vrcholný orgán EU, Rada ministru.

Pokud veterinári návrh podporí, tak Británie obnoví vývoz hovezího již na podzim. Získat potrebnou nadpolovicní vetšinu 15 clenu výboru však vzhledem k citlivosti této záležitosti nebude podle místních pozorovatelu jednoduché. Zajedno nejsou podle nich ani ministri zemedelství EU. Komise se nemusí v této otázce ohlížet na prípadný nesouhlas ministru, ale nejspíš by jej respektovala.

Komise navrhla omezit britské vývozy na kusy narozené po 1.srpnu 1996, protože tehdy zacal platit v EU zákaz krmení skotu živocišnou mouckou. Ta byla odborníky oznacena za hlavní prícinu šírení tzv.nemoci šílených krav, která postihla 170.000 kusu britského dobytka. V breznu 1996 bylo vedecky dokázáno, že tato nemoc se muže prenášet na cloveka, což vedlo k okamžitému zavedené embarga na vývoz britského hovezího.

Fischler zduraznil, že prípadné zmírnení embarga se bude týkat jen odkosteného masa z kusu dobytka, které budou ve veku šesti až 30 mesícu. Každý poražený kus urcený k vývozu z Británie bude muset být nejdríve veterinárne rádne zkontrolován a mít "cestovní doklad" dokazující puvod a vývoj zvírete. Dodal, že britský skot a vyvážené maso budou i po prípadném schválení návrhu komise prubežne podrobovány dalším kontrolám.

Petr Kríž bm


Zdroj: ČTK, 10. 6. 1998

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 29.09.2022 06:25