Agris.cz - agrární portál

Vedoucí pracovních skupin odboru evropské integrace MZe ČR

23. 6. 1998 | MZe ČR

Složení VEDOUCÍCH PRACOVNÍCH SKUPIN

odboru evropské integrace MZe CR

Ing. Ivan B r a n ž o v s k ý, CSc.

vedoucí pracovní skupiny pro osivo a chmel

Ing. Petr E x n a r

vedoucí pracovní skupiny pro cukr a líh

Doc. Ing. Jirí H o d i s, CSc.

vedoucí pracovní skupiny pro víno

Ing. Magdalena H r a b á n k o v á, CSc.

vedoucí pracovní skupiny pro strukturální opatrení - regionální a strukturální politiku , rozvoj venkova

Ing. Jan I v á n e k, CSc.

vedoucí pracovní skupiny pro veprové maso , drubež a vejce

Ing. Vilibald K n o b

tajemník pracovní skupiny pro agromonetární záležitosti , statistiku , úcetnictví , informacní systémy a sledování cen

Ing. Tomáš K r e u t z e r

vedoucí pracovní skupiny pro hovezí maso , skot , ovce a kozy

Ing. Jindrich K v a p i l í k, DrSc.

vedoucí pracovní skupiny pro mléko a mlécné výrobky

Dr. Ing. Pavel P o v o l n ý

tajemník pracovní skupiny pro obiloviny , olejniny a bílkovinné plodiny

Ing. Jaroslav Z í k a

vedoucí pracovní skupiny pro ovoce , zeleninu a brambory


Zdroj: MZe ČR, 23. 6. 1998

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 29.09.2022 07:30