Agris.cz - agrární portál

STRUČNĚ O KOMODITÁCH - 4.8.1998

4. 8. 1998 | ČZU

STRUCNE O KOMODITÁCH - 4.8.1998

OBILOVINY

27.7.1998 zahájíl Státní fond tržní regulace intervencní nákup pšenice potravinárské. Odbor statistických a informacních služeb MZe CR zjistil v 30. týdnu prumernou cenu pšenice potravinárské nakupované od zemedelcu pro CR 3 786 Kc/t (minimum 3 500 Kc/t a maximum 3 900 Kc/t). Jediným limitem nákupu jsou tedy nasmlouvané skladovací kapacity, celkem 377 700 tun.

Nákupní ceny obilí u nákupních organizací odpovídají dríve publikované výši a predcházejícím smlouvám. U potravinárské pšenice se cena pohybuje vesmes okolo 3,8 tis. Kc (v rozpetí 3,5 - 3,9 tis. Kc). Krmná pšenice se nakupuje za 3,0 tis. Kc, krmný jecmen jarní 2,7, ozimý 2,5, krmné žito, oves a triticale 2,3, pricemž mnohé nákupní organizace dosud krmné obilí odmítají s ohledem na zásoby z lonské sklizne.

CSÚ odhaduje k 15. cervenci sklizen v CR 6 774 tisíc tun základních obilovin (tj. o 1 % méne, než cinil cervnový odhad), z toho 4 001 tisíc tun pšenice.

OLEJNINY

Farmárská cena repky CR 20.-26.7.1998 ciní 6936 Kc/t s rozpetím 6700-7200 Kc/t. Nejnižší ceny mají západoceši, nejvyšší jihomoravané. Pšenice krmná se pro srovnání zpežuje za 3119 Kc/t, tj. pro repku za velmi výhodný pomer 2,22:1. Tukové závody požadují velkoobchodní (ZZN) cenu 7500 Kc/t. Tato cena ale zrejme bude s príplatky za kvalitu, termín dodávek a množství vyšší než lonských cca 7700 Kc/t, za kterou tukové závody nakupovaly.

CUKR A CUKROVKA

Pres nekterá prijatá opatrení není mezi cukrovarníky a pestiteli cukrovky v letošním roce situace príznivá. Obecná shoda pestitelu i cukrovarníku je v tom, že do doby definitivního stanovení kvóty by mela Ceská republika produkovat cukr pro tuzemskou spotrebu (cca 450 tis. tun) a rámcove 100 tun cukru rocne exportovat za svetové ceny. Aby mohl pestitel investovat zejména do modernizace pestování a sklizne, musí se cena cukrovky zvýšit pri soucasné cene vstupu na 1000 Kc za tunu. K naplnení techto cílu okrajove napomáhá soucasná situace v koncentraci majetkových podílu vlastníku cukrovaru.

Plocha pestování cukrovky byla tlakem cukrovaru v letošním roce snížena.

BRAMBORY

V ranobramborárské oblasti je sklizeno cca 80 % ploch raných brambor. Vzhledem k výskytu plísne bramborové je nejcastejším problémem kvalita hlíz. Zjištován je i vyšší výskyt cernání stonku v porostech brambor.

Farmárská cena konzumních brambor je pohybuje v rozmezí 3,50 - 4,00, výjimecne 4,50 Kc/kg podle odrudy a kvality, ceny brambor urcených na výrobky se pohybují na úrovni 3,00 - 3,50 Kc/kg. Spotrebitelské ceny jsou 7,00 - 12,00 Kc/kg dle úpravy, balení a odrudy.

Nabídka mírne prevažuje nad poptávkou.

ZELENINA

V maloobchodní síti je dostatek zeleniny. Nabídka ve vetšine prípadu prevyšuje poptávku. Zvyšuje se nabídka zeleniny od našich pestitelu a snižuje se dovoz.

U koštálovin je dostatek zelí a kapusty, do budoucího období neocekáváme výraznejší zmeny. Zvýšila se nabídka kvetáku, jeho ceny jsou stabilizované na vyšší úrovni. Ani zde nepredpokládáme výraznejší zmeny.

U korenových zelenin je v prebytku mrkev, ocekáváme další snižování cen. Malý zájem je o celer, i když se výrazne zvyšuje velikost bulev. Podobná situace je u petržele, kde mužeme koncem srpna ocekávat rovnež prechod na prodej podle hmotnosti.

U cibulových zelenin se v nabídce zvyšuje prebytek cibule. Obchodníci se však snaží udržet spotrebitelskou cenu na vyšší úrovni. U výrobcu mužeme ocekávat další postupné snižování cen. Zvyšuje se rovnež nabídka póru a mužeme ocekávat další snižování cen.

U salátových zelenin je výraznejší prebytek pekingského zelí a ceny se dostávají na nízkou úroven.

U plodových zelenin vrcholí nabídka v množství i druhové pestrosti. Okurky salátové i okurky nakládacky se dostávají na nejnižší úroven cen. Výrazneji se snižuje cena rajcat. Pro další období mužeme ocekávat stabilizaci nízkých cen, prípadne ješte další mírné jejich snížení. Na nízkou cenovou úroven se dostávají i zeleninové papriky.

OVOCE

Nabídka ovoce se orientuje na cerstvé ovoce, i když se na trhu objevují i jablka skladovaná z dovozu. Z domácích zdroju je na trhu dostatek merunek, zvyšují se dodávky broskví. V souvislosti s tuzemskou nabídkou se ceny snižují. Zvyšuje se rovnež nabídka raných jablek. Tato jablka jsou z prímých dodávek od pestitelu, ve velkoobhode zatím nejsou nabízena. Podobne je tomu i u drobného ovoce.

SKOT - mléko

Informace o vývoji cen v CR za uplynulých 31. týdnu roku 1998. Jde jednak o nákupní ceny (tzv. ceny zemedelských výrobcu - CZV), jednak o ceny prumyslových výrobcu (CPV) a konecne o spotrebitelské ceny (SC) - pramen CSÚ.

Subjekt/ produkt - 1l 51.týden 1997 31.týden 1998 nárust v Kc nárust v %

CZV - mléko (nas. cena) 7,30 7,98 + 0,68 + 9,32

CPV - mléko 2% tuku 9,46 9,89 + 0,43 + 4,55

SC - mléko polotucné 11,60 12,37 + 0,77 + 6,64

Stagnace cen mléka nadále pokracuje. Ceny prodejcu jsou zablokovány spotrebitelskou poptávkou (nárust od 28. týdne pouze o 0,02 Kc). Ceny výrobcu jsou témer beze zmeny (nárust od 28. týdne o 0,01 Kc) u zpracovatelu došlo dokonce k mírnému poklesu (od 28. týdne o 0,01 Kc).

PRASATA, VEPROVÉ MASO

V druhé polovine cervence hlavní dodavatelé jatecných prasat na náš trh zpenežovali jatecná prasata v rozmezí 38,50 až 39,00 Kc/kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde. V druhé polovine cervence došlo u nás rovnež k oživení poptávky po veprovém mase, což bude znamenat výraznejší zvýšení farmárských cen jatecných prasat hlavne v srpnu a cástecne i v zárí. Soucasná produkce veprového masa v CR výrazne prevyšuje predválecnou i poválecnou produkci této komodity v drívejším Ceskoslovensku. Na Slovensku v 28. týdnu došlo k výraznému zvýšení farmárských cen jatecných prasat. Pro nesmluvní dodavatele lze ocekávat ceny v rozpetí 40,00 - 42,00 Sk/kg živé hmotnosti za I. jakostní trídu.

DRUBEŽ

V druhé polovine cervence 1998 prumerné ceny zemedelských výrobcu jatecných kurat se pohybovaly v rozmezí hodnot 27,55 Kc do 28,80 Kc/kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde. Prumerná republiková hodnota podle sledování Agronet a.s. cinila 28,26 Kc/kg, což je mírný pokles proti minulému sledovanému období (28,30 Kc/kg). Obchodní ceny kurat vykázaly ve sledovaném období další pokles, na konci cervence se hodnota obchodních cen kurat priblížila k 58,30 Kc/kg zmrazeného kurete. Spotrebitelské ceny poklesly ke konci cervence na hodnotu 67,73 Kc/kg (CSÚ).

Prumerná republiková cena netrídených konzumních vajec na konci cervence byla 1,60 Kc/ks. Minimální hodnoty vajec (pro zpracování) se pohybovaly v tomto období od 1,20 - 1,40 Kc/ks (nárust o 10 až 15 haléru), maximální hodnoty netrídených vajec pak jsou na hodnote 1,80 Kc/ks. Spotrebitelské ceny dosáhly úrovne v 29. týdnu 2,51 Kc/ks.


Zdroj: ČZU, 4. 8. 1998

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 30.09.2023 15:11