Agris.cz - agrární portál

Návrh nového veterinárního zákona projedná zemědělský výbor

3. 2. 1999 | ČTK

Návrh nového veterinárního zákona projedná zemedelský výbor

PRAHA 3.února (CTK) - Vládní návrh veterinárního zákona dnes úspešne absolvoval první parlamentní ctení a v príštích týdnech se jím bude zabývat snemovní zemedelský výbor. Zákon má stanovit požadavky veterinární péce na chov zvírat a na živocišné produkty a upravit práva i povinnosti fyzických i právnických osob v této oblasti. Dosavadní legislativa je podle predkladatelu už zastaralá.

Podle návrhu by napríklad chovatelé psu meli povinnost nechat svá zvírata jednou za rok ockovat proti vztekline. Za nesplnení tohoto požadavku má hrozit fyzické osobe pokuta až 10.000 korun, podnikatelum až 300.000.

Vláda pod tlakem verejnosti na zaklade doporucení legislativní rady z predlohy vyškrtla ustanovení, které melo umožnit utrácení zatoulaných zvírat po ctrnáctidenní karanténe. Konecné znení sice s utrácením zatoulaných zvírat pocítá, ale jen na základe rozhodnutí okresní veterinární správy a jen z nákazových nebo diagnostických duvodu.

Dnešní rozprava poslancu naznacila, že toto ustanovení muže ješte doznat nejakých zmen. "Dostáváme velké množství petic, které se vetšinou vztahují k utrácení zvírat... Tato otázka tam není dostatecne probrána," uvedl napríklad bez bližšího upresnení clen peticního výboru František Pejril (ODS).

Vládní predloha pocítá také se zavedením centrální evidence nekterých hospodárských zvírat. Chovatelé skotu, prasat, ovcí, koz, koní a zvere ve farmovém chovu by podle návrhu museli poskytovat evidenci údaje týkající se puvodu, totožnosti a pohybu jejich zvírat. S výjimkou drubeže by pak museli oznacovat zvírata pridelenými identifikacními prostredky.

Ponekud zjednodušit chtejí predkladatelé veterinární podmínky pro premístování zvírat. Návrh zákona rovnež zpresnuje seznam nebezpecných nákaz i postup chovatelu, soukromých veterinárních lékaru a orgánu veterinární správy pri podezrení ci výskytu nebezpecné nákazy. V omezené míre má zákon umožnit prodej nekterých živocišných produktu od výrobce prímo spotrebiteli.

Alena Ružicková mhm


Zdroj: ČTK, 3. 2. 1999

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 28.05.2024 14:52