Agris.cz - agrární portál

MZe a MŽP navrhují transformaci akciových společností Povodí

16. 2. 1999 | ČTK

MZe a MŽP navrhují transformaci akciových spolecností Povodí

PRAHA 16.února (CTK) - Ministerstvo zemedelství spolu s ministerstvem životního prostredí navrhují transformovat akciové spolecnosti Povodí na tzv."podniky Povodí." Na dnešní tiskové konferenci to rekl námestek ministra zemedelství pro lesní a vodní hospodárství Pavel Rybnícek s tím, že obe ministerstva predkládají na stredecní jednání vlády materiál, který obsahuje mimo jiné také zásady zmínené transformace.

Materiál dále navrhuje kroky k rešení aktuálních problému, napr.odstranení soucasných právních nedostatku v dispozicním právu k nemovitostem v základním jmení a.s.Povodí, které jsou zapsány v katastru nemovitostí formou záznamu namísto vkladu.

Obe ministerstva navrhují rešit nápravu soucasného stavu postupne se zamerením na naléhavé prípady prevodu a smen nemovitostí v držení a.s.Povodí. Takovými naléhavými prípady jsou predevším zámery investoru verejne prospešných staveb, napríklad plynovodu, vodovodu, komunikací, cistíren odpadních vod apod., kterí pro povolení stavby, její majetkoprávní vyporádání ci jinou cinnost potrebují získat nájemní ci vlastnický vztah k nemovitostem v držení a.s.Povodí.

Návrh reší soucasnou situaci až do doby schválení nového zákona o vodách, který by urcil odborné organizace správcu významných vodních toku, tzv."podniky Povodí." Zásady transformace, které predkládaný materiál obsahuje, se mají stát soucástí vecného zámeru zákona o vodách, který by mel být predložen vláde do jednoho mesíce.

Navrhované podniky Povodí by mely být právnické osoby, jejichž konecná forma bude upravena v souladu s pripravovaným zákonem o majetku CR a jejím vystupováním v právních vztazích.

Oldrich Pribík mha


Zdroj: ČTK, 16. 2. 1999

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 30.09.2023 14:27