Agris.cz - agrární portál

Do opravy nádrže Morávka Povodí Odry investuje 345 miliónů korun

23. 3. 1999 | ČTK

Do opravy nádrže Morávka Povodí Odry investuje 345 miliónu korun

MORÁVKA (okres Frýdek-Místek) 23.brezna (CTK) - Celkové stavební náklady na rekonstrukci vodního díla Morávka budou cinit 345 miliónu korun. Akciová spolecnost Povodí Odry tuto investici pokryje z deseti procent vlastními zdroji a z 90 procent ze státního rozpoctu. CTK to dnes rekl reditel závodu Povodí Odry ve Frýdku-Místku Pavel Schneider.

O oprave Morávky odborníci definitivne rozhodli po povodni v zárí 1996, kdy došlo k poškození asfaltobetonového plášte. Dalším duvodem pro rekonstrukci nádrže byly dosavadní zkušenosti se životností asfaltobetonového tesnení na vodních dílech v zahranicí, kde se odhaduje na 25 až 30 let. Morávka byla totiž vybudována již v šedesátých letech jako jeden ze zdroju pitné vody pro Ostravsko.

Za zpracovatele dokumentace pro územní a stavební rízení byla na základe výberového rízení vybrána a.s.Aquatis Brno. Stejným zpusobem byl zvolen i zhotovitel, a.s.Ingstav Opava.

Vodní nádrž byla v souvislosti s opravou vypuštena na období od zárí 1998 do brezna 2000.

Rekonstrukce Morávky je rozdelena na tri stavby, z nichž první v hodnote 20 miliónu korun se týkala odvodnení levého svahu nádrže odvodnovací štolou v délce 135 metru, a byla zapocata v ríjnu 1997. Do provozu byla uvedena loni v ríjnu a v soucasnosti je plne funkcní.

V cervnu 1998 se zahájila druhá stavba, zahrnující 23 objektu. Z nich je zatím dokonceno povrchové odvodnení kopce Travný, jímka a provizorní príjezd pod hráz. Celá investice za 265 miliónu korun bude ukoncena v cervnu 2000.

Tretí stavba rešící návodní tesnení hráze zacne v cervnu. S ukoncením akce za 60 miliónu korun se pocítá již letos v srpnu, a to z duvodu využití optimálních podmínek teplého letního období pro položení umelé fólie Sibelon.

Ivo Pullmann nol


Zdroj: ČTK, 23. 3. 1999

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 04.12.2022 22:37