Agris.cz - agrární portál

Středoslovenská zřídla dosáhla loni zisku 3,5 miliónu Sk

23. 4. 1999 | ČTK

Stredoslovenská zrídla dosáhla loni zisku 3,5 miliónu Sk

BRATISLAVA 23.dubna (zpravodajka CTK) - Spolecnost Stredoslovenská zrídla Budiš, která sídlí v Dubové u Turcianských Teplic a je lídrem v dodávce minerálních vod na slovenský trh, dosáhla v lonském roce cistého zisku 3,5 miliónu Sk. Objem prodeje pri zhruba 60 miliónech litru rocní produkce dosáhl 255 miliónu Sk, což byl 40procentní nárust v porovnání s rokem 1997. Na dnešní tiskové konferenci, která se uskutecnila pri príležitosti udelení certifikátu kvality RWTÜV spolecnosti, to uvedl generální reditel Ján Cíž.

Udelení certifikátu znamená, že firma zarucuje stálost kvality své produkce. Certifikát je platný do února 2002. Spolecnost je známá svými minerálními vodami Budiš a Fatra, s nimiž má na slovenském trhu nejvetší 25 až 30procentní podíl. Jejími konkurenty jsou spolecnost Minerální vody Prešov, které dodávají na trh Baldovskou, Cigelku a Salvator a spolecnost Západoslovenská zrídla s minerálními vodami Santovka a Slatina.

V soucasné dobe má spolecnost v užívání dva minerální prameny Budiš a Fatra a zároven se prehodnocuje kvalita tretího vrtu na Budiši, o nemž by melo padnout rozhodnutí na prelomu kvetna a cervna.

Pramen Budiš byl objeven v roce 1573 benediktinským mnichem Mikulášem Pavlem Brikciusem nedaleko Gaderské doliny u Turcianských kúpelí v obci Budiš. O nekolik staletí pozdeji na jiném míste Záturcí objevil v roce 1929 proutkár pramen minerální vody, která dostala jméno po pohorí Fatra.

Distribuci minerálních vod Budiš a Fatra zabezpecuje spolecnost St.Nicolaus-trade. Stredoslovenská zrídla zamestnávají 182 pracovníku. Základní jmení spolecnosti je 180 miliónu Sk a výše aktiv v lonském roce dosáhla 300 miliónu Sk.

Na Slovensku se rocne spotrebuje necelých 37 litru minerálních vod na obyvatele, pritom v zemích západní Evropy je jejich rocní spotreba na obyvatele tri až ctyrikrát vyšší.

I když je podle Cíže jejich spolecnost na domácím trhu minerálních vod velmocí, nedarí se jí prosadit v oblasti exportu. Osobne je ohledne proniknutí na zahranicní trhy pesimistou i když nejaká jednání v tomto smeru beží. Oblast minerálních vod by si zasloužila ochranu domácího trhu, uvedl Cíž.

Marta Ružicková bm


Zdroj: ČTK, 23. 4. 1999

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 29.11.2023 09:41