Agris.cz - agrární portál

Vláda v pondělí projedná věcný záměr zákona o vodách

14. 5. 1999 | ČTK

Vláda v pondelí projedná vecný zámer zákona o vodách

PRAHA 14. kvetna (CTK) - Potreba prizpusobit vodní právo CR nové spolecenské situaci a zahrnout do nej právní normy EU jsou hlavními duvody predložení návrhu vecného zámeru zákona o vodách, který projedná na pondelním jednání vláda. Jak se uvádí v predkládací zpráve k návrhu, kterou má CTK k dispozici, dosud platný zákon vycházel z monopolního postavení státu ve vodním hospodárství a nepocítal s existencí tržních vztahu. Jeho aplikace tak byla u mnoha prípadu obtížná.

Zámer charakterizuje základní instituty zákona o vodách a jejich pusobení. Neobsahuje však zatím termínované úkoly vycházející z pripravované rámcové Smernice Rady EU, protože pri jejím projednávání v orgánech EU mohou být termíny zmeneny. Základní principy soucasné, dosud platné legislativy EU však návrh zákona zohlednuje, stejne tak jako instituty a povinnosti, které z ní vyplývají.

Do zákona však bude nutné promítnout krome legislativy EU také ustavení územne správních celku. Proto paragrafované znení návrhu zákona o vodách predloží ministerstvo zemedelství až v prvním ctvrtletí príštího roku. Za reálný termín nabytí úcinnosti zákona považuje vecný zámer 1. leden 2001.

Oldrich Pribík nol


Zdroj: ČTK, 14. 5. 1999

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 11.12.2023 09:46