Agris.cz - agrární portál

Agrární komora požaduje vyšší dotace pro chovatele skotu

1. 9. 1997 | Zemské noviny

ZN - 1.9.1997

Agrární komora požaduje vyšší dotace pro chovatele skotu

Ceské Budejovice - Zvýšení dotací pro chovatele skotu o 1,3 miliardy korun požadují pro príští rok predstavitelé Agrární komory CR (AK). Pri sobotním spolecném jednání predstavenstva AK a zemedelského výboru Poslanecké snemovny Parlamentu CR to rekl prezident AK Václav Hlavácek.

Nynejší nízký objem produkce mléka je podle Hlavácka alarmující. S tím souvisí také výroba krmiv, predevším obilovin, a rovnež produkce tuzemského zpracovatelského prumyslu. Predmetem spolecného jednání byl i pripravovaný zemedelský zákon. Podle Hlavácka je treba, aby v nem byly zapracovány také pripomínky AK. Jde predevším o ochranu tuzemského agrárního trhu a o tržní rády u nekterých zemedelských komodit.

Poslanci jednali s predstaviteli AK také o tzv. zelené nafte, proti jejímuž zavedení se ostre postavil poslanec Miroslav Tyl, který ji oznacil za nesystémové opatrení. Naopak námestek ministra zemedelství Václav Slavícek byl i pres uvedené námitky pro její zavedení, nebot tak alespon cástecne dojde k vyrovnání podmínek ceských zemedelcu se zemedelci v nekterých zemích EU.

Slavícek rovnež uvedl, že je témer jisté, že dotace pro chovatele skotu bude podstatne nižší než požadují zástupci AK. Pripustil sice, že soucasná produkce mléka v CR je nízká, ale stát ji nemuže ve zvýšené míre dotovat. Maximální cástku, o kterou by v prípade úspešného jednání s Ministerstvem financí bylo možné v príštím roce dotace zvýšit, odhaduje na 500 milionu korun.

Na podporu chovu skotu bez tržní produkce mléka hodlá pro príští rok Ministerstvo zemedelství požadovat stejné dotace jako letos, tj. 500 milionu korun. Dotace na podporu hospodarení v marginálních oblastech bude navrhovat ve výši šest miliard korun a prostredky pro Podpurný a garancní rolnický a lesnický fond ve výši ctyri miliardy korun.


Zdroj: Zemské noviny, 1. 9. 1997

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 02.02.2023 13:26