Platební neschopnost zemědělců nabyla extrémních rozměrů a farmá

Právo - 24.11.1997

Platební neschopnost zemedelcu nabyla extrémních rozmeru a farmám hrozí zánik

Mezi nabyvateli majetku bývalých státních statku, kterí zemedelský majetek vcetne hospodárských zvírat získali odkupem od Pozemkového fondu (PF) CR zpravidla na dlouhodobé splátky, v posledním období pribývá neplaticu.

Suma dluhu, které tito farmári dluží Pozemkovému fondu po lhutách splatnosti, k 30. zárí 1997 cinila 1,85 miliardy korun a už delší cas stagnuje na zhruba stejné úrovni.

Stát je ovšem jenom jedním z veritelu. Další stamilióny prvovýrobci dluží obchodním firmám, zejména podnikum Zemedelského zásobování a nákupu (ZZN) v okresech. Váznou i platby restituentum, od nichž nabyvatelé pri privatizaci odkoupili jejich nároky a zavázali se, že je budou splácet. "Kdyby veritelé postupovali striktne podle zákona, zániky farem a bankroty by už byly nevyhnutelní," rekl Právu Jan Veleba, tajemník Ceskomoravského svazu zemedelských podnikatelu, jenž sdružuje vetší cást techto podnikatelských subjektu hospodarících hlavne v podhorských a pohranicních oblastech CR. Podle jeho odhadu pres zimu skoncí 10 až 15 % ze dvou tisíc statkáru vzešlých z privatizace.

Totéž potvrzuje Oldrich Beneš, reditel ZZN Chomutov, v jehož okruhu pusobí 12 vetších nájemcu s výmerou tisíc a více hektaru. "Asi polovina z nich shledává príští rok ve financování za bezvýchodný. Sám Beneš urcité východisko spatruje v uplatnení skladištních listu, ovšem za predpokladu, že poslanci schválí zákon o Zemedelské intervencní agenture a že tyto cenné papíry zacnou prijímat banky.

PF ani jiní veritelé se k tvrdému vymáhání dluhu zatím neuchylují. Duvod je zrejmý. Není jasné, jak by zemedelský bankrot mel vlastne vypadat. Na rozdíl od prumyslu zemedelci pracují se zvíraty, která vyžadují každodenní péci. PF nemá ani správce, kterí by byli schopni farmy aspon na cas prevzít. Navíc hrozí, že nekterí farmári v pudu sebezáchovy prodají nemovitosti, základní stádo a pri prejímacích inventurách jim nesplacený majetek bude scházet. Potom by podle právníku musely následovat žaloby a trestní stíhání. Existují už i smutné prípady koncící týráním a úhyny zvírat.

Financní situace farmáru se i pres dílcí opatrení státu zauzluje. Aby splatili staré dluhy, byli nuceni prodat letošní úrodu již pred sklizní. V dusledku nižších tržeb mají potíže i s bežnými splátkami privatizovaného majetku PF. Letos v prosinci vyprší také splatnost smenek, za než zemedelští nabyvatelé v roce 1993 získali provozní úvery na rozjezd hospodarení od Agrobanky, za než se zarucil PF. V porovnání s lonskem se nevyvíjejí príliš slibne ani farmárské ceny, což se obráží v poklesu tržeb v odvetví. V zárí dosáhl pokles v mezirocním srovnání ve stálých cenách 5,8 %. Pokles je zpusoben hlavne cenami obilí, také živocišná výroba byla až do pololetí pro vetšinu chovatelu ztrátová. hlavní prícinu jsou neustále se rozvírající nužky mezi rustem cen vstupu do výroby a za nimi pokulhávajícími farmárskými cenami.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info