Agris.cz - agrární portál

Na vlastní půdě hospodaří málokdo, každý by chtěl koupit státní

4. 12. 1997 | Zemské noviny

ZN - 4.12.1997

Na vlastní pude hospodarí málokdo, každý by chtel koupit státní

- Nám prodali majetek s dluhy a druhým nabízejí pozemky, míní privatizanti

Majiteli movitého a nemovitého majetku z privatizace státních statku - ovšem vyjma pudy - se staly prevážne právnické osoby, asi jen z 20 procent osoby fyzické. Obojí odkoupily majetek od státu, resp. Pozemkového fondu CR v hodnote zhruba 18 miliard Kc, avšak i s dluhy presahujícími 4 miliardy Kc, na základe vládou schválených privatizacních projektu. Základem techto projektu jsou podnikatelské zámery, které vycházely bez výjimky z predpokladu odkoupení privatizovaného majetku a následne i státní pudy.

"Lze si jen steží predstavit podnikatele, který by koupil majetek i s dluhy s vedomím, že mu pak stát pudu neprodá! Jestliže tedy vláda nyní predložila do Parlamentu návrh zákona, kterým popírá možnost prodeje pudy právnickým osobám, pak to nemohu nazvat jinak než podraz a porušení principu rovnosti všech forem podnikání, které pravdepodobne odporuje Ústave CR," rekl ZN tajemník Ceskomoravského svazu zemedelských podnikatelu Jan Veleba. Z 500 tisíc ha státní pudy, která se bude prodávat, obhospodarují podle neho nyní právnické osoby asi 400 tisíc ha.

Zákon o prodeji pudy neodpovídá situaci a nelze ho proto v podobe, jak byl predložen Poslanecké snemovne, prijmout, rekl ZN Ladislav Skopal (CSSD), clen zemedelského výboru Parlamentu. "Pri privatizaci státních statku bylo spolecnostem nebo i soukromý rolníkum slíbeno, že budou mít možnost získat pudu. To se jim nyní upírá. Bez nákladu nelze pritom hospodarit a vytváret hodnoty," rekl Skopal. Podle neho návrh zákona navíc podminuje získání pudy okamžitým složením deseti procent z ceny pozemku. "Tento požadavek nelze splnit, protože v zemedelství nejsou tzv. volné zdroje k dispozici," dodal.

S vládním návrhem prodávat státní pudu pouze fyzickým osobám naopak souhlasí Marie Brodinová, místopredsedkyne Sdružení soukromých rolníku CR. Ani soukromí rolníci nemají podle ní žádnou jistotu v dražbe pudy. "Vlastní pudy mají málo, málokdo jim také pozemky pronajímá. Pritom i oni investovali do budov a stroju a vlastnit pudu by bylo pro ne lepší." rekla ZN. Pripustila však, že privatizanti, kterí provozují živocišnou výrobu, by meli dostat napríklad ke kravínu na 400 krav prednost koupit 400 hektaru pudy. "Proste takového množství pudy, kolik mají velkých dobytcích jednotek," dodala.

"Prodeje státní pudy výhradne do rukou fyzických osob je velice nespravedlivé rešení," tvrdí tajemník Svazu zemedelských družstev a spolecností Jan Sedmidubský. "Vládní návrh však nepovažuje za žádnou tragédii." Zcela jiného názoru je tisková mluvcí Poradního sboru farmáru Eva Pleskotová. Podle ní pouze prodej státní pudy fyzickým osobám zarucuje, že nedojde k prípadným machinacím s pozemky.

(Zpravodajové ZN)


Zdroj: Zemské noviny, 4. 12. 1997

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 13.04.2024 18:58