DRŮBEŽ - 20.11.1997

DRUBEŽ - 20.11.1997

Jatecná kurata

Nákupní ceny na trhu jatecných kurat ve tretí dekáde ríjna a pocátkem listopadu stále stagnují, ceny zemedelských výrobcu se stále pohybují v celostátním prumeru kolem hodnoty 27.47 Kc až 27.48 Kc/kg živé hmotnosti. Situace je dle jednotlivých regionu stále obdobná - v Cechách je vetšinou udávána nákupní cena kolem 27.00 Kc/kg živé hmotnosti. Východoceský region vykazuje dlouhodobe vyšší nákupní ceny kurat a to v prumeru kolem 28.00 Kc/kg živé hmotnosti. Oba moravské regiony vykazují rovnež trvale vyšší nákupní ceny jatecných kurat,v soucasné dobe od 27.50 do 28.50 Kc/kg živé hmotnosti, v prumerných cenách viz tabulka. Hodnoty v rámci jednotlivých regionu spíše kolísají nahoru i dolu vzhledem k jednotlivým dodavatelum, hmotnostem kurat. Kurata jsou vetšinou clenena na hmotnostní kategorie

- od 1.55 až 1.95 kg,

- pod 1.55 nebo nad 1.95 kg,

- resp. prumernou hmotnost kurete od 1.60 až 1.90 kg živé hmotnosti. Rozpetí jednotlivých kategorií je z vetší cásti dáno potrebami porážek - dle finálního produktu (díly kurat,celé kure chlazené, mražené a pod.)

Druhá jakostní trída jatecných kurat se ve vetšine regionu Cech a Moravy pohybovala na hodnote 15,- do 18,- Kc/kg živé hmotnosti. Nestandard vetšinou kolem hodnoty 7,- Kc/kg živé hmotnosti.

Obchodní ceny - ceny prumyslových zpracovatelu vykázaly v období 45. a 46. týdne vzestup ceny kurat a jsou uvádeny v hodnotách 56.11 a 56.07 Kc/kg. Situace zrejme souvisí s nižšími zásobami kurat u zpracovatelu a s faktem nižšího nákupu kurat (o této problematice jsme se již zminovali v posledním Agronet bulletinu c.23). Spotrebitelské ceny kurat v I.jakostní tríde se ve vetšine regionu Cech v období 45. a 46. týdne pohybovaly od 65.20 do 69.70 Kc/kg (prumery viz tabulka). Ve východoceském regionu a v obou moravských (s vyššími nákupními a nižšími obchodními cenami) se spotrebitelské ceny pohybovaly v rozmezí 64.30 až 65.70 Kc/kg.

Ocekávaný vývoj cen - v nejbližším období nepredpokládáme výrazný pohyb nákupních cen jatecných kurat. Je tu urcitý predpoklad pro rust cen obchodních a rovnež spotrebitelských vzhledem k nákupu a zásobám kurat pro predvánocní období.

Ceny slepic

Slepice nosného typu po snášce byly na prelomu ríjna a listopadu nakupovány od farmáru v cenovém rozpetí 6.00 Kc až 9.00 Kc/kg živé hmotnosti, vetšinou bez rozlišení jakosti.

Slepice masného typu - byly nakupovány v I. jakostní tríde od 12.00 Kc do 14.00 Kc/kg živé hmotnosti. II. jakostní trída masných slepic byla nakupována v prumeru za 10.00 Kc/kg, nestandard za 5.00 Kc/kg živé hmotnosti.

Konzumní vejce

Situace na trhu s konzumními vejci se v posledním sledovaném období zmenila. V dusledku silné poptávky po konzumních vejcích jak na domácím, tak zahranicním trhu došlo ve 45. a zejména 46.týdnu k výraznejšímu posunu cen.

Ceny zemedelských výrobcu (nákupní ceny) se zvyšují, na konci 45. týdne byla vejce nakupována od 28.50 Kc/kg do 30.50 Kc/kg (t.j. od 1.80 do 1.91 Kc/ks) na konci 46.již byla maximální hodnota nákupních cen konzumních vajec na hranici 2.00 Kc/ks. Prumerná cena již dosáhla hodnoty 1.93 Kc/ks.

Ceny obchodní - trídených vajec byly v republikovém prehledu následující - hmotnostní

trída E - 2.30 - 2.35,

trída A - 2.2O - 2.25,

trída B - 2.10 - 2.20,

trída C - 1.90 - 2.10,

trída D - 1.50 - 1.80.

Ocekávaný vývoj - v cenách konzumních vajec se predpokládá další nárust, kdy je reálná hodnota ceny zemedelských výrobcu bude v nejbližším období v republikovém prumeru kolem 1.95 Kc/ks. Vzhledem k trvale vysokému odbytu vajec na tuzemském trhu porostou i ceny obchodní i spotrebitelské. Pro export je v soucasné dobe již problematické nashromáždit vetší dodávky jak je požadováno.

Informace ze zahranicí

Vejce na polském trhu jsou v soucasné dobe velmi žádaným zbožím. Spotreb. ceny se v prepoctu na korunu pohybují v rozmezí hodnot 3.20 až 4.20 Kc/ks.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info