Agris.cz - agrární portál

PRASATA, VEPŘOVÉ MASO - 21.11.1997

21. 11. 1997 | ČZU

PRASATA, VEPROVÉ MASO - 21.11.1997

Vývoj na trhu veprového masa - aktuální ceny

Ve druhé dekáde listopadu farmárské ceny jatecných prasat se nejcasteji pohybovaly v rozmezí od 40,00 Kc do 43,00 Kc za 1 kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde. Nejnižší prumerné ceny jatecných prasat byly v severních (40,00 Kc/kg) a ve stredních Cechách (40,67 Kc/kg). Nejvyšší pak ve východních Cechách (42,91 Kc/kg ž. hm.) a dále na severní (42,67 Kc/kg ž. hm.) a jižní Morave (42,50 Kc/kg ž. hm.) v I. jakostní tríde.

V záveru listopadu a zacátkem prosince se predpokládá další mírný pokles farmárských cen jatecných prasat na prumernou republikovou úroven mezi 40,00 Kc až 41,00 Kc za 1 kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde.

Aktuální informace z trhu veprového masa

Na trhu veprového masa Ceské republiky v príštím roce lze ocekávat velký konkurencní boj mezi soucasnými peti hlavními seskupeními zpracovatelských masných podniku s cílem zajistit si co nejvetší segment trhu zejména ve velkých obchodních retezcích naší a zahranicní provenience.

Vzhledem k této situaci prímo strategickou nutností pro zpracovatelský masný prumysl bude zajistit si po celý rok 1998 pravidelné dodávky standardních jatecných prasat o vysoké kvalite masa zejména od velkoproducentu prasat formou celorocních smluv za garantovanou nákupní cenu trídy I., resp. E v cenovém rozpetí od 36,00 Kc do 42,00 Kc za 1 kg živé hmotnosti.

Bez závazných celorocních obchodních smluv mezi zpracovateli a producenty prasat, obsahujících garantovanou minimální a maximální cenu jatecných prasat, vzhledem k predpokládané radikální zmene situace na našem trhu veprového masa v príštím roce, mnoho zpracovatelských podniku masného prumyslu nebude mít dostatek kvalitní standardní suroviny k takové masné produkci, kterou budou vyžadovat zejména obchodní retezce. V roce 1998 se proto predpokládá zánik rady masných podniku zejména s ohledem na to, že celková výrobní kapacita všech zpracovatelských podniku masného prumyslu v CR prevyšuje soucasnou potrebu cca o 40% a rada z nich nebude mít zajišten odbyt na našem trhu!

Informace ze zahranicí

Dle informací EPP v letošním roce v mnoha zemích EU klasický mor prasat napáchal velké škody chovatelum prasat. Napríklad v Holandsku do 8. listopadu 1997 bylo nutno zlikvidovat prasata ze 421 farem, což predstavuje ztrátu více jak 9 mil. prasat. Tím vznikla škoda ve výši 1,8 miliard ECU (cca 4 miliardy NLG), kterou Brusel uhradil holandským farmárum z rozpoctu EU pro sektor zemedelství. Letos v Holandsku poklesne produkce prasat o 26,4%.


Zdroj: ČZU, 21. 11. 1997

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 04.10.2023 02:13