ZELENINA - 26.11.1997

SITUACE NA DOMÁCÍM TRHU

Koštáloviny - trvá zvýšená nabídka zelí bílého i cerveného predevším z domácích zdroju. Jeho ceny se drží na nízké úrovni a podle našeho odhadu tomu tak bude i v prosinci. Pomalé zvyšování je možno ocekávat až koncem prosince a v lednu. Podobná situace je u kapusty, kde však ocekáváme zvyšování cen ponekud dríve. Kedlubny jsou na našem trhu pouze z dovozu. Výjimkou jsou kedlubny Gigant, které jsou v menším množství dodávány ze skladu. Kveták je na trhu z dovozu, jeho ceny jsou odlišné podle dovozové zeme. Ponekud levnejší je z Itálie. Brokolice je rovnež dodávána na trh z dovozu. Pokud se nekde ve stánkovém prodeji objevily zbytky brokolice z domácích zdroju, byla již znacne poškozená mrazem.

Korenové zeleniny - v základních druzích prevyšuje nabídka poptávku. Ceny jsou proto stabilizované a neocekáváme ani v dalším období výraznejší zmeny. V širší míre je nabízena redkev, kde se ceny udržují na vyšší úrovni. Redkvicka je nabízena ojedinele z dovozu a za pomerne vysokou cenu. Nabídka krenu je vyrovnaná.

Cibulové zeleniny - ve zvýšené míre je nabízen pór, vcetne póru z domácích zdroju. Jeho ceny jsou podle puvodu v širokém rozpetí. Pór z domácí produkce je levnejší. V budoucím období ocekáváme, že se ceny v souvislosti s príchodem nižších teplot budou zvyšovat. Nabídka cibule prevyšuje poptávku, avšak v souvislosti s jejími domácími i zahranicními zdroji je možno ocekávat mírné zvyšování cen. Ojedinele se nabízí lahudková cibule ve svazcích (prumer cibulek kolem 10 mm) v cene kolem 18 Kc za svazek. U cesneku je nabídka a poptávka vyrovnaná a neocekáváme výraznejší zmeny.

Salátové zeleniny - ve zvýšené míre je stále nabízeno pekingské zelí. I když se poptávka zvyšuje neocekáváme ješte zacátkem prosince výraznejší vzestup cen. K nemu podle našich predpokladu dojde až v polovine prosince. Salát je k dispozici pouze z dovozu, jeho ceny se již výrazne zvýšily a je možno ocekávat další mírné zvýšení. Je rovnež nabízen rapíkatý celer z dovozu, jeho cena ve velkotržnici v Lipencích je 32 Kc, v maloobchodní síti 50 -60 kc. Dále je nabízen špenát. V tržnici za 60 Kc za kg, ve stánkovém prodeji 85 Kc.

Plodové zeleniny - jsou na trhu zastoupeny dováženými paprikami, rajcaty a salátovými okurkami. U všech uvedených druhu je možno ocekávat zvyšování cen. To muže být narušeno príležitostnými dodávkami levnejšího zboží a zbožím, které je na konci skladovacích možností. Jak je zrejmé z velkoobchodních cen v Nemecku jsou vetší cenové rozdíly podle zeme dovozu. Za nižší ceny jsou nabízeny plodové zeleniny z Kanárských ostrovu.

OCEKÁVANÝ VÝVOJ v CR

Zacátkem prosince ocekáváme:

- výraznejší zvýšení dovozu kvetáku a zvyšování cen

- stabilizaci nízkých cen zelí a kapusty

- postupné zvyšování cen pekingského zelí

- stabilizaci cen mrkve a dalších korenových zelenin

- mírné zvyšování cen cibule a zvyšování cen póru

- zvýšování cen rajcat, papriky a salátových okurek

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info